دندان های ثنایا چه نقشی در زیبایی دارند؟

nazari
اجزاء بوجود آورنده قدرت لبخند را بشناسیم..

نسبت دیده شدن دندان های ثنایا تاثیر زیادی در زیبایی دندان ها دارد.هر فردی بطور طبیعی دارای چهار دندان ثنایا در فک بالا و چهار دندان ثنایا در فک پایین است. دندان های ثنایای بالا در هنگام لبخند دیده می شوند و اثر قابل توجهی در زیبایی آن دارند. در فک بالا دو دندان ثنایای بزرگتر که در وسط قرار گرفته اند دندان های ثنایای میانی و دو دندان ثنایای کوچکتر که در طرفین این دندان های بزرگتر قرار گرفته اند دندان های ثنایای کناری هستند. در یک لبخند زیبا تمام قسمت های دندان های ثنایای بالا مشاهده می شوند. یکی از مشخصه های مسن شدن کاهش دیده شدن این دندان ها است. بطوریکه با مسن شدن فرد بتدریج  مقدار کمتری از این دندان ها در هنگام لبخند مشاهده می شوند. بنابراین دیده شدن زیادتر دندان های ثنایا با جوانی مرتبط است.بعنوان یک قاعده کلی میزان دیده شدن دندان های ثنایا در مردان نسبت به زنان کمتر می باشد. مردان در هنگام لبخند نسبت به زنان نمایش زیادتری از دندان های پایین خود رادارند. مقدار دیده شدن دندان های ثنایا تحت تاثیر عوامل دیگری هم هست : ردیف و منظم بودن دندان ها، رنگ دندان ها، ابعاد دندان ها از نظر بزرگ یا کوچک بودن آنها و مسئله مهم دیگر اینکه فرد تا چه حدی دارای اعتماد به نفس است که در موقع لبخند اجازه نشان دادن لبخند و دندان های خود رابدهد.

( سیمرغ )

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی الو دکتر

نظر خود را وارد نمایید
لغو پاسخ
نظرات