کرمهای اتوبرنز چه عارضه هایی دارند؟

mousavi
کرمهای اتوبرنز فرد را دچار حساسیت می کند؟

برنزه شدن پوست توسط دی هیدروکسی استون عارضه خاصی ندارد. البته احتمال دارد
بعضی از پوست
ها بعد از استفاده از اینگونه محصولات به دلیل ماده موجود در آنها
خشک شوند و این کمی برای شخص آزاردهنده باشد اما خوشبختانه بسیار کم پیش می
آید که باعث بهوجود آمدن آلرژی و حساسیت در فرد شود هر
چند در بعضی موارد اتفاق می
افتد.

اگر بعد از استفاده از کرمها
یا لوسیون
های اتوبرنز دچار
خارش و التهاب در پوست شدید، این موضوع نشان می
دهد،
شما جزو آن افرادی هستند که حساسیت به این ماده دارند، بنابراین باید برای درمان به
پزشک متخصص پوست مراجعه کنید و مصرف آن ماده را هم کنار بگذارید چون ممکن است درصورت
استفاده مجدد پوست شما واکنش حساسیتی بیشتری از خود نشان دهد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی
مطالب پیشنهادی الو دکتر

نظر خود را وارد نمایید
لغو پاسخ