آیا می خواهید سریع تر لاغر شوید و جراحی نمی خواهید؟

آزاده فراهانی
لاغری بدون جراحی.

روشهای لاغری موضعی غیرتهاجمی هم وجود دارند
که از آن جمله می
توان
به کویتیشن،
RF، LPG،
مزوتراپی، کرایولیپولیز و
Shock wave اشاره
کرد که برخی از این روش
ها موثر
و برخی دیگر ناموفق است، زیرا انتخاب بیمار برای هر کدام از این روش
ها یک ملاک تعیینکننده در موفقیت آن است؛ در واقع هر کدام
از این روش
ها برای
عده
ای از بیماران میتواند موثر باشد و اساسا این روشهای غیرتهاجمی لاغری موضعی برای افرادی مفید واقع
می
شود که فقط اضافه وزن دارند و کسانی که دچار
چاقی هستند و نمایه توده بدنی
شان بالاتر
از 30 است، غالبا این روش
ها برایشان
توصیه نمی
شود.
در ادامه مطلب توضیح مختصری در مورد هرکدام از شیوه
های گفته شده خواهید خواند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی الو دکتر

نظر خود را بنویسید
لغو پاسخ