آیا از آرتریت یا التهاب مفصل رنج می برید؟

تغذیه ی مناسب برای بهبود آرتریت.

افراد مبتلا به آرتریت با گنجاندن زردچوبه به عنوان یکی از اصلیترین ادویهها برای خوشرنگ کردن و خوشطعم کردن غذاهایشان میتوانند از خواص درمانی و تسکین دهنده این گیاه برای کاهش دردهای ناشی از آرتریت بهره ببرند. علاوه بر این پژوهشهای محققان طب گیاهی نشان میدهد که مرهم کردن زردچوبه در نواحیای که مفاصل یا استخوان درگیر درد است میتواند به بهبود درد و کاهش اختلالها و دردهای ناشی از بیماریهای مفصلی کمک کند.

 
ساختمان پزشکان
}