آیا کپسول های گیاهی لاغری، عوارضی ندارند؟

آنچه باید در مورد کپسول های گیاهی لاغری دانست.

وقتی موج لاغری و تناسب اندام در میان جوانان و نوجوانان به ویژه زنان ایجاد میشود، آنها به هر ترتیبی که شده دست به کار میشوند تا در این رقابت از دوستان و همسالان خود گوی سبقت را بربایند. درست مثل اتفاقاتی که برای دختران جوان در آرایشگاههای زنانه اتفاق میافتد. گاهی افراد سودجو در این آرایشگاهها کپسول های گیاهی را به مشتریان خود معرفی میکنند که حاوی گیاهان دارویی چربیسوز هستند که میتوانند در مدت زمانی کوتاه به از بینرفتن چربیها و شکستن سلولهای چربی کمک کنند؛ کپسولهایی که اگر یکی از آنها را باز کنید درون آنها علاوه بر گیاهان دارویی، دانهها و بلورهای سفیدرنگ شیشه را میبینید که این افراد از آن به عنوان اصلیترین عامل چربیسوز و کاهش وزن استفاده میکنند. یکی از سادهترین راهها برای پیشگیری از مصرف این داروها و خوراکیها توجه به برچسبهای وزارت بهداشت است که خیال مخاطب را از اجزاء و مواد تسکین دهنده داروها  آسوده میکند.
ساختمان پزشکان
}