آیا کارهای خانه لاغرتان می کند؟

اگر در خانه اینقدر کار سرتان ریخته که فرصت ورزش کردن ندارید این مطلب برای شماست.

آیا  کارهای خانه لاغرتان می کند؟

خانمها باید حساب دستشان باشد، حساب ساعتهایی که در روز مشغول فعالیت هستند و ساعتهایی که دراز کشیدهاند، خوابیدهاند یا نشستهاند و کاری انجام نمیدهند، این حساب و کتاب به سلامت آنها ربط پیدا میکند.  احتمالا همه ما میدانیم که هرقدر فعالیت فیزیکیمان کمتر باشد، احتمال افزایش وزنمان بیشتر است اما جالب است بدانید که نتیجه یک تحقیق جدید نشان داده است که کمتر شدن میزان کدبانوگری در خانمها مساوی است با بیشتر شدن احتمال چاقی در آنها.

زنان خانهدار تنبل شدهاند؟

نتایج تحقیقی که در مجله «پلاسوان» به چاپ رسیده نشان میدهد که زنان خانهدار مورد مطالعه قرار گرفته در سال 2010، کار خانه بسیار کمتری نسبت به زنان خانهدار سال 1965 انجام میدادند. در واقع این مطالعه نشان داده است که زنان خانهدار در سال 2010 در روز حدود 360 کالری کمتر از زنان خانهدار سال 1965 میسوزانند. براساس نتایج این تحقیقات، زنان در سال 1965 بهطور متوسط هر روز خانههای خود را تمیز میکردند، لباس میشستند، لباس اتو کرده و آشپزی میکردند اما حالا برخی از این فعالیتها توسط تکنولوژی و ماشینها و نوآوریهای جدید انجام میشود. این مطالعات نشان داده که یک زن خانهدار معمولی در دهه 60 حدود 27ساعت از هفته را به کارهای کدبانوگری اختصاص میداده اما این میزان برای زنان دهه اول میلادی قرن بیست و یکم تنها حدود 13ساعت در هفته بوده است.

بحث در مورد سوزاندن کالری است

البته ادوارد آرچر، متخصص طب پیشگیری و مدیر گروهی که این پژوهش را انجام داده، میگوید: «ما نمیخواهیم به زنان بگوییم که حتما باید بیشتر در خانههای خود کار کنند یا از تکنولوژی و وسایل جدید استفاده نکنند بلکه تنها هدف ما این است که آنها را متوجه این نکته کنیم که باید حواسشان به سطح فعالیت فیزیکی روزانهشان باشد. درواقع ما امیدواریم زنان به میزان کالری که روزانه وارد بدن خود میکنند و میزان کالری که روزانه میسوزانند دقت کنند تا سلامت آنها بهخطر نیفتد.

زنانی که فقط روزی یک ساعت در خانه کار میکنند لاغر می شوند؟

در این مطالعه تمام آمار و ارقام و مستندات ضبط شده درمورد دوهزار بانوی خانهدار در کالیفرنیا در سال 1965 مورد بررسی قرار گرفت و با نتایج پرسش از دوهزار بانوی خانهدار در همین ایالت در سال 2010 مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که زنان خانهدار در سال 1965 حدود 5/27 ساعت از هفته را به خانهداری اختصاص میدادند این درحالی است که زنان شاغل مورد پرسش قرار گرفته در سال 2010 تنها هفت نفر و زنان خانهدار مورد پرسش قرار گرفته 16ساعت از هفته خود را به این فعالیتها اختصاص میدادند. بهطور متوسط یک زن صاحب خانواده در سال 2010 فقط 3/13 ساعت از وقت هفتگی خود را به انجام فعالیتهای خانهداری و وظایف کدبانوگری اختصاص داده است.

دکتر آرچر میگوید: «یک زن خانهدار معمولی در سال 1965 حدود 6000 کالری در هفته را با انجام کارهای خانهداری و فعالیت در خانه میسوزاند، این میزان با 42درصد کاهش به 2518 کالری در هفته در سال 2010 رسیده است که میتوان چنین وضعیتی را به عنوان یک زنگ خطر جدی دانست.  وی ادامه میدهد: «این یعنی یک زن خانهدار معمولی روزی 360 کالری کمتر از زنی که 45 سال پیش وضعیتی مشابه او داشته میسوزاند، این میزان کمی نیست و در واقع حدود 15درصد کالری است که یک زن معمولی به طور متوسط در یک روز وارد بدن خود میکند، طبیعی است که این به معنای افزایش احتمال اضافه وزن و چاقی است.  جالب است بدانید که براساس نتایج این مطالعه یک زن خانهدار معمولی در سال 1965 حدود 8 ساعت از وقت هفتگی خود را در حالت نشسته یا درازکش مقابل تلویزیون یا رادیو گذرانده اما یک زن خانهدار معمولی در سال 2010 حدود 17 ساعت از یک هفته خود را به طور درازکش یا نشسته مقابل تلویزیون یا کامپیوتر گذرانده است. 
ساختمان پزشکان
}