تلاش کنیم تا زندگی از هم نپاشد

zahra
اگر زن و شوهر هر دو یا بگیرند که چه زمانی به هم کمک کنند و انعطاف داشته باشند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

 

یادتان
باشد خروج از مشکل کار هنرمندانه
ای نیست، تمام انسانها باید برای تغییردادن شرایط
تلاش کنند. حتی اگر مشکل شدید است، مثلاً اعتیاد وجود دارد، سعی کنند همسر
شان را ترک دهند. بهخصوص اگر صاحب فرزند باشند.
تمام تلاش ما بر این متمرکز می
شود که این زوج به زندگی خود ادامه
بدهند، درصورتی که بتوانند اشتباه طرف مقابل را ببخشند یا به او کمک کنند که مشکل
خودش را حل کند. 

متاسفانه
در جامعه امروز ما
که نشانه‌‌های مدرنیته در آن وجود دارد، آموزش مناسب و مطابق با زمان
وجود ندارد. کاملاً مشهود است که صبر و تحمل در میان زنان و مردان جامعه کمتر شده
است. اگر از سنین پایین
و از
مدرسه به پسران و دختران، آموزش مهارت
های زندگی داده شود، آن هم کاملاً به
شکل نیازهای امروزی، مثلاً یک مرد بداند که اگر همسرش کار می
کند باید در خانه بخشی از وظایف را انجام دهد، یا یک زن یاد بگیرد که کار بیرون از
خانه تمام مسئولیت
های او را در خانه از بین نمیبرد و هر 2 طرف یاد بگیرند که
چه زمانی باید به هم کمک کنند و انعطاف
داشته باشند و چه زمانی محبت کنند و چه زمانی محبت طلب کنند تا
بسیاری از مشکلات حل می
شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی
مطالب پیشنهادی الو دکتر

نظر خود را وارد نمایید
لغو پاسخ