مطلب بعدی آزمایشگاه آریا
مسمومیت با فلزات سنگین

انجام کلیه تست های مولکولی در بخش فوق تخصصی آزمایشگاه آریا

آزمایشگاه آریا: تشخیص همزمان عوامل بیماری های عفونی به روش مولتی پلکس به این معنی است که در یک واکنش ، دریک تست ، چندیدن پاتوژن داده می شود .

انجام کلیه تست های مولکولی در بخش فوق تخصصی آزمایشگاه آریا

آزمایشگاه آریا:

تشخیص همزمان عوامل بیماری های عفونی به روش مولتی پلکس به این معنی است که در یک واکنش ، دریک تست ، چندیدن پاتوژن داده می شود . در این تست زمان لازم از از ابتدا تا انتهای واکنش در حدود 4 الی 5 ساعت خواهد بود . به این معنی که با تنها یک نمونه از یک بیمار در مدت زمان کوتاهی وجود چندین عامل بیماری زا بررسی می شود ، بنابراین در بیمارانی که علائم بالینی آنها تشخیص دقیق و سریع عامل بیماری زا را دشوار می سازد ، این گونه تست ها بهترین انتخاب است.

از مزایای این تست می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-    زمان سریع جوابدهی به بیمار به وسیله تشخیص همزمان پاتوژن ها در یک واکنش .

2-    صرفه جویی اقتصادی : تک تک پاتوژن های موجود در هر پنل هزینه های زیادی دارند در حالیکه در این روش شناسایی ،هزینه بسیار کمتری از بیمار گرفته می شود .

3-    کاهش مصرف آنتی بیوتیک به دلیل Rule out شدن بیماری های باکتریایی و یا Rule in شدن بیماری های ویروسی.

4-    کاهش زمان بستری بیمار: زیرا به جای 5 روز انتظار برای پاسخ کشت خون و یا سایر تست ها، پاسخ در زمان کوتاهی آماده می شود.

.

)1 Bacterial CNS Simultaneous detection of panel of bacteria causing meningitis .

)2 Sepsis

Simultaneous detection of panel of pathogens responsible for including Gram + & Gram - Fungi .

)3 Viral CNS

Simultaneous detection of panel of DNA and RNA Viruses causing neurological infections .

تشخیص همزمان چندین عامل عفونی با روش مولتی پلکس همه روزه در آزمایشگاه آریا

آزمایشگاه آریا:

شماره های تماس جهت ارتباط با آزمایشگاه آریا:

03132232068

03132232069

آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه، جنب بانک ملت

وب سایت


762 | 1396/07/05 | آزمایشگاه

سوالات مرتبط آزمایشگاه آریا
ساختمان پزشکان