تکنیک فشار، تنش و استرس را از بدن دور می‌کند...

این تکنیک به‌ خصوص برای درمان عضلات گرفته و درمان سردرد و استرس و گرفتگی ناشی از آن بسیار مؤثر است.

تکنیک فشار، تنش و استرس را از بدن دور می‌کند...

برای انجام صحیح این تکنیک می توانید از کف دست، انگشتان، آرنج یا شست استفاده کنید و برای این که میزان فشار وارده را تنظیم کنید با دست به بدن شخص ماساژ گیرنده تکیه کنید. وقتی روی نقاط بسیار سفت بدن شخص ماساژ‌گیرنده کار می‌کنید، فشار مداوم و سپس رها کردن آن نقش بسیار عمده‌ای در ماساژ دارد. یادتان باشد که فضایی که در آن ماساژ می‌دهید، باید آرام و ساکت باشد. فشارها را هرکدام 3 تا 5 ثانیه قبل از این که به نقطه بعدی بروید، ادامه دهید. تکنیک فشار، تنش و استرس را  از بدن دور می‌کند و برای درمان عضلات سفت و گرفته به کار می‌روند. این تکنیک به‌خصوص در درمان سردرد و استرس و گرفتگی ناشی از آن بسیار موثر است. همچنین انرژی را در بدن متعادل و زیاد می‌کند‌.

فشار انگشت

سر را به‌کمک دست چپ نگه دارید. یک یا دو انگشت‌تان را وسط فرق سر بگذارید و به مدت 3 تا 5 ثانیه فشار دهید سپس آن را رها کنید. نصف سر را به همین ترتیب پوشش دهید و هر‌بار روی خطوط موازی تا خط گردن پایین بیایید. سپس دست را عوض کنید و نیمه دیگر سر را فشار دهید.

فشار شست

می‌توانید دو تا انگشت شست را با هم یا تک‌تک برای فشار آوردن به قسمت بالای کمر، شانه‌ها و گردن به کار بگیرید. قبل از این که ماساژ روی این قسمت را آغاز کنید از شخص ماساژ‌گیرنده بخواهید تا دستان‌اش را روی زانوها بگذارد و با فشار خود را سفت نگه دارد.

 دست‌ها را روی شانه‌هایش بگذارید و شست‌تان را دو طرف ستون مهره‌ها، روی گردن قرار دهید. به سمت جلو خم شوید، طوری که وزن‌تان روی انگشت‌های شست باشد و همین فشار را به مدت 3 تا 5 ثانیه وارد کنید سپس دست ها را شل کنید. به همین ترتیب روی خطوط موازی کل گردن را فشار دهید. وقتی به قسمت وسط گردن رسیدید با انگشت شست همان فشار را وارد کنید و با بقیه انگشتان آن را ساپورت کنید و به مدت 3 تا 5 ثانیه ادامه دهید. این فشار را ادامه دهید تا به قسمت پایین گردن برسید.

می‌توانید با یک شست کار کنید و دست دیگرتان را برای نگه داشتن بدن شخص از جلو، روی سینه و شانه‌هایش بگذارید. به همان ترتیب نصف کمر را فشار و ماساژ دهید. قبل از این که جای دست‌ها را عوض کنید و سراغ نیمه دیگر کمر بروید با فشاری قوی و یکسان کمر را با کف دست بمالید. سپس جای دست را عوض کنید و نیمه دیگر را فشار دهید.

هشدار: این فشار را روی گردن و کمر افراد مبتلا به سرطان انجام ندهید.

فشار کف دست

این تکنیک فشار را به نقاط بیشتری از بدن وارد می‌کند و برای نقاط نرم بسیار مناسب است. می‌توانید آن را روی کمر،گردن، شانه‌ها و عقب سر انجام دهید. ماساژگیرنده را با یک دست از جلو نگه دارید و به آرامی وزن بدن‌تان را روی کف دست دیگر بیاندازید و به آن تکیه کنید. به‌تدریج و به‌آرامی فشار را به سمت بیرون ستون مهره‌ها وارد کنید تا این که به گردن برسید. جای دست‌ها را عوض کنید و سراغ قسمت دیگر کمر بروید و پس از اتمام آن با کف دست همه قسمت‌های آن را بمالید.

اگر خواستید این حرکت را روی سر انجام دهید باید یک دست را روی پیشانی شخص بگذارید.

فشار آرنج

فشار قوی آرنج روی شانه‌ها برای کاهش درد شانه و رفع گرفتگی آن بسیار مؤثر است. پشت‌سر ماساژ‌گیرنده بایستید، آرنج‌تان را روی شانه‌هایش بگذارید، طوری که به گردن نزدیک باشد. سپس دست‌ها را به سمت خودتان بیاورید و به مدت 3 تا 5 ثانیه به همین صورت نگه دارید. سپس دست‌ها را رها کنید و آنها را به سمت جلو بیاورید. به همین ترتیب به پهنای 4 انگشت آرنج ها را به سمت بازوها بیاورید.

 هشدار: این ماساژ برای خانم‌های باردار به هیچ وجه استفاده نشود.

ماساژ ساق دست

این تکنیک برای برطرف کردن درد شانه‌ها اگر نگرفته و نرم باشد مناسب است. پشت ساق دست را روی شانه شخص ماساژ‌گیرنده بگذارید، طوری‌که به گردن نزدیک باشد. به‌آرامی روی ساق دست‌تان تکیه کنید و 3 تا5 ثانیه به همین ترتیب باقی بمانید، سپس رها کنید. این کار را تا رسیدن به انتهای شانه انجام دهید.
ساختمان پزشکان
}