حتی نمک هم چاق می کند!

متعجبید که چطور نمک باعث چاق شدنتان میشود؟

حتی نمک هم چاق می کند!

متعجبید که چطور نمک باعث چاق شدنتان میشود؟

مولکولهای سدیم موجب میشوند که آب دور سلولهای چربی ذخیره در بدن را احاطه کرده و از این طریق آنها را مستحکمتر و البته متورمتر میکنند. این انباشتگی آب حالت بادکردگی به بدن داده و به سایز کلی بدن اضافه میکند. بیشتر موادغذایی کنسرو شده و غذاهای نمکدار حاوی نمک یا سدیم هستند. درکنار اینها، موادغذایی دیگری که نمک فراوان دارند عبارتند از:

- پنیر

- گوشت

- آرد ذرت

- نخود

- سسها

- چاشنیها

- ترشیجات

- صدف

همانطور که میبینید، فقط غذاهای قنددار و چربیدار نیستند که قطر دور شکمتان را اضافه میکنند. نمک هم یک متهم اصلی است. درنتیجه، دفعه بعدی که خواستید ظرف نمکدان را برداشته و روی غذایتان نمک اضافی بپاشید یادتان باشد که این دانههای سفیدرنگ تا چه حد موجب چاق شدنتان میشود.
| 1393/08/05 | چاقی نمک

ساختمان پزشکان
}