کدام جایگزین مولتی ویتامین است؟

توت سفید، شاتوت یا توت فرنگی؟

در این زمانی که دارو بسیار گران است، نیازی نیست برای مولتیویتامین خریدن هزینه زیادی کنید. کافی است سری به میوه فروشی محلهتان بزنید و کمی شاتوت بخرید. چراکه محققان میگویند این میوه، اثری مثل مولتیویتامینها دارد. از نظر طبیعت درمانگران وجود انواع آنتیاکسیدانهای گوناگون در شاتوت آن را به یک میوه ضدسرطان تبدیل کرده است. طبیعت درمانگران میگویند، این نوع توت حاوی یک منبع عالی ویتامین C است و دارای آنتیاکسیدان بالایی است که ضمن افزایش قدرت مقاومت بدن در برابر عوامل عفونتزا، برای کاهش التهاب و مبارزه با رادیکالهای آزاد مضر بدن هم مؤثر است.
ساختمان پزشکان
}