نام پزشک :

دکتر سید ضیاءالدین مظهری

دکتر سید ضیاءالدین مظهری
تخصص :متخصص تغذیه
وب سایت:وب سایت دکتر سید ضیاءالدین مظهری
سوابق پزشک
دکتر سید ضیاءالدین مظهری متخصص تغذیه؛ مدرک کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد و دکترای خود را با معدل A از دانشگاه آلمان اخذ و از سال 1973- 1975 دستیار و همکار علمی پرفسور کرمر (رئیس انستیتو تغذیه دانشگاه ژستون فون آلمان بوده است. همچنین دارای مسوولیت‌هایی از سال 1356-1380 به شرح ذیل بوده است: دکتر سید ضیاءالدین مظهری متخصص تغذیه؛ مدرک کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد و دکترای خود را با معدل A از دانشگاه آلمان اخذ و از سال 1973- 1975 دستیار و همکار علمی پرفسور کرمر )رئیس انستیتو تغذیه دانشگاه ژستون فون آلمان( بوده است. وی دارای مسوولیت‌هایی از سال 1356-1380 به شرح ذیل بوده است: عضو هیات علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی ایران، مدرس و عضو هیات موسس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، بنیانگذار و قائم مقام انستیتو ژنتیک و صدای مشاور سازمان بهزیستی، مشاور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، موسس و مدیرگروه دوره فوق لیسانس تغذیه دانشکده بهداشت و راه اندازی دوره دکترا، عضو هیات مدیره و موسسین انجمن PKU، عضو هیات مدیره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران، عضو هیات مدیره انجمنهای پزشکی نظام پزشکی کشور، عضو شورای برنامه ریزی و نظارت بر تغذیه کشور در معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش،‌رییس و (عضو هیات مدیره)انجمن تغذیه ایران و از سال 1389 تاکنون هم عضو هیأت تحریریه چندین مجله و عضو هیأت موسس، هیأت مدیره و هیأت علمی در انجمن‌ها، و دانشگاه‌های مختلفی بوده است و تاکنون ادامه داده است.
ساعات حضور پزشک
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت: 16:00 - 00:00
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت: 09:30 - 00:00
پربازدیدترین های هفته