نام پزشک : دکتر علیرضا اسدی

دکتر  علیرضا اسدی
تخصص : پزشک متخصص کودکان
سوابق پزشک

دکتر علیرضا اسدی، متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان

ساعات حضور پزشک
پربازدیدترین های هفته