نام پزشک : دکتر شهرام گودرزی

دکتر شهرام گودرزی
تخصص :متخصص جراح عمومی
وب سایت:وب سایت دکتر شهرام گودرزی
سوابق پزشک

تکنولوژی جدید جهت جایگزینی لیپوساکشن استفاده از پروب های اولتراسوند (ماوراء صوت) برای مایع کردن چربی است و پس از روش های مکشی جهت تخلیه چربی های مایع شده استفاده می شود.این تکنیک برداشتن بافت چربی را به صورت هوارتر و یکنواخت تر انجام می دهد. بسیاری از جراحان با توجه به مزایای بالا از امواج ماوراء صوت به صورت انتخابی جهت جایگزینی لیپوساکشن استفاده می کنند . پیشرفت دیگر در زمینه لیپوساکشن توسعه بی‌حسی موضعی با ایجاد تورم در ناحیه ای است که قرار است لیپوساکشن شود. در این روش لیدوکایین و اپی نفرین با حجم های زیادی از مایع به ناحیه تزریق می شود تا تورمی یک تا ۳ برابر حجمی که قرار است چربی برداشته شود ایجاد کند . در مواقعی که قرار است حجم های زیادی از چربی برداشته شود بیشتر جراحان ترجیح می دهند از آرام بخش هم جهت راحتی بیمار استفاده شود. مشابه سایر روش‌ها و تکنیک‌های جراحی استفاده از اولتراسوند نیز به‌‌خصوص در دستان غیر متبحر می‌‌تواند موجب خطراتی برای بیمار شود که ناهمواری سطح لیپولیز شده، عدم تقارن و ایجاد جوشگاه‌های پوستی از اعم عوارض هرگونه لیپوساکشنی است. دکتر شهرام گودرزی دارای بورد تخصصی لیپولیز، پلاستیک و زیبایی در این زمینه خدمات ارائه می‌کند.

ساعات حضور پزشک
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت: 20:00 - 17:00