افراد مسن آرزو می کنند مثل کیمیا دیر پیر شوند!

سریال کیمیا را اکثر مردم دنبال می کردند و گریم دوران پیری مهراوه شریفی نیا، که فقط به یک عینک ختم می شد، صدای خیلی ها را در آورد. تعداد زیادی از افراد مسن با دیدن قسمت های پایانی این سریال خندیدند و آروز کردند که ای کاش آن نیز مثل کیمیا پیر می شدند! اما در دنیای حقیقی همه چیز به این آسانی ها نیست و تحقیقات چیز دیگری را نشان می دهد.

افراد مسن آرزو می کنند مثل کیمیا دیر پیر شوند!

 میزان حواس پنج گانه افراد پیر 

طبق یک مطالعه جدید، بیش از ۹۴ درصد از افراد مسن یکی از حواس پنج گانه خود را در دوران سالمندی از دست می دهند.محققان دانشگاه شیکاگو در مطالعه خود به بررسی نحوه از بین رفتن حواس پنج گانه و تاثیر آن بر افراد مسن پرداختند. آنها اطلاعات مربوط به یک مطالعه جمعیت محور که بر روی افراد پیر ۵۷ تا ۸۵ ساله انجام شده بود را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

در این مطالعه اطلاعات مربوط به حس بینایی، لامسه، بویایی، شنوایی و چشایی شرکت کنندگان جمع آوری شده بود. از شرکت کنندگان خواسته شد تا در مورد سلامت جسمانی شان هم به خود امتیاز دهند. محققان دریافتند ۶۷ درصد از افراد مسن دو یا چند حواس پنج گانه خود را از دست داده بودند. از بین این تعداد، ۶۵ درصد حداقل یک حس خود را از دست داده بودند.

مردان زودتر پیر می شوند

این مطالعه نشان داد ۷۴ درصد از شرکت کنندگان از عدم توانایی چشایی رنج می بردند، در حالی که ۳۸ درصد از شرکت کنندگان دارای حس لامسه متوسط و ۳۲ درصد دارای حس لامسه ضعیف بودند.یافته های این تحقیق نشان داد ۲۲ درصد دارای نارسایی در حس بویایی، ۲۰ درصد دارای نارسایی حس بینایی و ۱۸ درصد دارای نارسایی حس شنوایی بودند.

یافته های این مطالعه نشان می دهد که افزایش سن و ظهور پیری بیشتر با عملکرد ضعیف حس های شنوایی، بویایی و بینایی مرتبط است.همچنین عملکرد حس های شنوایی، بویایی و چشایی در پیرمردان به مراتب بیش از پیرزنان ضعیف می شود، اگرچه مردان جوان دارای حس بینایی بهتری نسبت به زنان جوان هستند.

منبع: صراط

مطالب مرتبط:سن شما تابع احساس شماست: زندگی واقعی از ۶۰ سالگی به بعد آغاز می‌شود

ساختمان پزشکان
}