ترفندی جالب برای درمان سردرد در 30 ثانیه

طب فشاری روش باستانی چینی برای شفا بخشی و خود درمانی بدون نیاز به دارو است.

ترفندی جالب برای درمان سردرد در 30 ثانیه

قط با استفاده از انگشتان دست و با حرکت ساده استرس و درد را تسکین می دهد فقط کافیست با یافتن محل آن در عرض ۳۰ ثانیه مشکل را حل کنید.
نقطه هوکو– بین انگشت اشاره و شست واقع شده است. این محل قسمت بالای بدن را آرامش میدهد. با فشار دادن این محل، اعصاب تحریک می شود.
روش طب فشاری:
فشار نقطه هوکو، که بین انگشت اشاره و شست است.

این محل را فقط به مدت ۳۰ ثانیه یا تا زمانی که احساس کردید عضلات آرام شدند فشار دهید.

این روش هر زمان که استرس داشتید یا احساس خستگی کردید انجام دهید.

منبع : دکتر سلام 

درمان سریع سردرد در 2دقیقه

  
1802 | 1395/02/12 | درمان سردرد سر درد

ساختمان پزشکان
}