نیمه‌ی روشن کابوس‌های مکرر شبانه

مهرناز زاوه
اگرچه کابوس‌‌ها همیشه باعث می‌شوند که در خواب دچار تنگی نفس یا تعرق شویم و یا ضربان قلبمان تندتر بزند، اما محققان معتقدند که شب‌هایی این چنین توأم با هول و ترس، نیمه‌ی روشنی هم دارند.

اگرچه کابوس‌‌ها همیشه باعث می‌شوند که در خواب دچار تنگی نفس یا تعرق شویم و یا ضربان قلبمان تندتر بزند، اما محققان معتقدند که شب‌هایی این چنین توأم با هول و ترس، نیمه‌ی روشنی هم دارند. تحقیقات نشان می‌دهد افراد رؤیاپردازی که دچار کابوس‌های مداوم می‌شوند، متفکران خلاقی هستند. میشل کِر، روانشناس در این باره می‌گوید: دیدن مرتب و زیاد کابوس می‌تواند باعث افزایش احساس همدلی و خلاقیت شود. 
تحقیقات قبلی در این زمینه٬ ‌دو نظریه‌ی شاخص و مهم را در ارتباط با ریشه‌ی کابوس‌ها یافته است: یک نظریه نشان می‌دهد که آنها، واکنش به تجربیات منفی هستند که در زمان بیداری رخ می‌دهد و نظریه‌ی دوم این است که این کابوس‌ها در قالب محرک‌هایی هستند که به ما کم می‌کنند خودمان را برای رو‌به رو‌شدن با رویدادهای خطرناک زندگی آماده کنیم. 
در تحقیق جدید٬ دکتر کِر و همکارانش کوشیدند این مسئله را دریابند که آیا افرادی که دچار کابوس می‌شوند در مقایسه با افرادی که کابوس نمی‌بینند می‌توانند طی فعالیتِ حساس به خوابِ حرکت سریع چشم (REM) ارتباط غیرعادی کلمات و احساس مربوطه را از خود بروز دهند یا نه. داوطلبان در این تحقیق، پرسشنامه‌ای را که مربوط به خلاقیتشان می‌شد پر کرده و پیش از آنکه الکترودهایی به پوست سر و بدنشان متصل شود، درباره‌ی رؤیاهایی که باعث بیداری‌شان می‌شد صحبت کردند و در نهایت خوابیدند. این افراد با استفاده از خوابِ REM‌، بر اساس عملکردشان در فعالیتی که شامل ابراز کلماتی با نشانه‌ی مثبت و منفی بود مورد سنجش قرار گرفتند. این آزمایش یک هفته بعد دوباره به عمل آمد.
یافته‌ها نشان داد افرادی که دچار کابوس می‌شدند نسبت به افراد در گروه دیگر، در آزمون ارتباط کلمات مثبت و منفی امتیاز بیشتری گرفتند٬ حتی بعد از آنکه یک هفته بعد دوباره این آزمایش انجام شد. میزان خوابِ REM در هر دو گروه زمانی که کلماتی با نشان منفی عنوان می‌شد با کاهش رو‌به‌رو شده ولی میزان رؤیاهای مثبت در ارتباط با کلماتی با نشانه مثبت افزایش یافت. با این حال یک هفته بعد، تنها گروهی که دچار کابوس می‌شدند دوباره این اثرات در آنها دیده شد. در واقع افرادی که دچار کابوس می‌شوند، سرشار از تخیل ناشی از رؤیاپردازی هستند که در سرتاسر روز به ضمیر خودآگاه آنها نفوذ می‌کند.
منبع: medicinenet

۷ راه مقابله با کابوس شبانه کودک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی
مطالب پیشنهادی الو دکتر

نظر خود را وارد نمایید
لغو پاسخ