درمان میگرن با تحقیقات جدید!

تحقیقات پایه‌ای پیشنهاد می‌کنند داروهایی که calcitoni- gene-related peptide یا CGRP را هدف قرار می‌دهند، نقش مهمی در بهبود پیامدهای بیماران مبتلا به میگرن دارند. CGRP پروتئین کوچکی است که در شروع، انتقال و افزایش حساسیت به دردهای میگرنی نقش عمده‌ای دارد.

درمان میگرن با تحقیقات جدید!

در حال حاضر دو رویکرد اصلی برای هدف قرار دادن CGRP در میگرن وجود دارد: آنتی‌بادی‌های مونوکلونال که با تزریق وارد بدن شده و از حمله‌های میگرن پیشگیری می‌کنند و دوم آنکه، دارو به صورت مولکول کوچک قابل جذب به صورت خوراکی و به عنوان درمان حاد استفاده می‌شود.

       محققان در یک مطالعه، دوز 100 یا 300 میلی‌گرمی ALD403، را به صورت داخل وریدی و فقط در یک نوبت تزریق کردند. ALD403 نوعی آنتی‌بادی مونوکلونال است که CGRP را هدف قرار می‌دهد. این پروژه تحقیقاتی دو سو کور، 662 بیمار مبتلا به میگرن مزمن (بیش از 15 روز سردرد در ماه) را وارد مطالعه کرده و به صورت تصادفی، به گروه‌های دریافت کننده دوزهای تکی 300، 100، 30 یا 10 میلی‌گرمی از ALD403 یا دارونما تقسیم کردند. میانگین تعداد روزهایی که همه بیماران در ابتدای مطالعه دچار سردرد میگرنی بودند، 16 روز بود. تعداد روزهای سردرد بیماران بین 21 و 7/21 روز در ماه متغیر بود.

       هدف اولیه، درصد بیمارانی بود که حداقل 75 درصد کاهش در تعداد روزهای میگرنی در ماه، پس از 12 هفته پیگیری داشته باشند. نتایج نهایی این مطالعه نشان داد که 33 درصد از بیماران گروه 300 میلی‌گرمی و 31 درصد از بیماران گروه 100 میلی‌گرمی، با کاهش 75 درصدی در روزهای سردرد میگرنی در ماه مواجه شدند، در حالی که این میزان در گروه دارونما فقط 21 درصد گزارش شد. اختلاف بین گروه‌های درمانی و کنترل، از نظر آماری معنی‌دار بودند.

       کاهش 75 درصدی در روزهای میگرن در یک ماه، یعنی بیمار 12 روز کمتر با این نوع سردردها روبه‌رو خواهد شد یا به عبارت دیگر، بیماران در هر ماه، 2 هفته بیشتر زندگی طبیعی خود را خواهند داشت.

       از سوی دیگر، تفاوت معنی‌دار و قابل توجهی در نسبت بیماران دریافت کنندهALD403 یا دارونما دیده شد که حداقل 50 درصد کاهش را در روزهای میگرنی داشتند:

       57 درصد بیماران دریافت کننده دوز 300 میلی‌گرمی، 54 درصد دریافت کنندگان 100 میلی‌گرمی و 55 درصد گروه 30 میلی‌گرمی در مقابل 41 درصد در گره دارونما. دوز 10 میلی‌گرمی ALD403 فقط توانست حد sub-therapeutic ایجاد کند. نکته مهم آنکه تزریق ALD403 به خوبی به‌وسیله بیماران تحمل شده و عوارض جانبی مشاهده در گروه درمانی و کنترل مشابه هم بودند.

       محققان معتقدند اگر این کلاس از درمان‌های پیشگیرانه CGRP تائید شوند، نخستین داروهایی هستند که به‌طور خاص طراحی شده‌اند تا از بروز میگرن جلوگیری کنند و درواقع کلاس دارویی جدیدی است از درمان‌های میگرن از دهه 1990.

       انتظار می‌رود پس از تائید این دارو، بیماران هر 3 ماه یکبار از راه تزریق این دارو را دریافت کنند. کمپانی سازنده در حال تولید فرم‌های زیرپوستی و داخل عضلانی، همچنین داخل وریدی آن است.

منبع: روزنامه سپید

درمان میگرن با دم دستی ترین ادویه!

10 راه ساده کنترل میگرن

شاید علت سردردتان کمبود این ویتامین است!

درمان سردردهای خوشه‌ای با نصب تراشه الکترونیکی در بدن
ساختمان پزشکان
}