ارتباط بین اختلال دوقطبی و سطح تحصیلی بالاتر

مهرناز زاوه
این مسئله که احتمال بروز مشکلات روانی در افراد باهوش‌تر به مراتب بیشتر است، مسئله جدیدی نیست. محققان در پژوهش‌های مختلف کوشیدند تا ارتباط بین میزان هوش و بالاتر بودن احتمال افسردگی، تشویش و سایر اختلالات روانی را دریابند.

این مسئله که احتمال بروز مشکلات روانی در افراد باهوش‌تر به مراتب بیشتر است، مسئله جدیدی نیست. محققان در پژوهش‌های مختلف کوشیدند تا ارتباط بین میزان هوش و بالاتر بودن احتمال افسردگی، تشویش و سایر اختلالات روانی را دریابند. بسیاری از هنرمندان خلاق مانند ون‌سان ون‌گوگ، ‌ارنست همینگوی و جکسون پولوک از اختلال دوقطبی و سایر مشکلات روانی رنج می‌بردند.
اما تا چه حدی میزان IQ، خلاقیت و حتی سطح تحصیلات با بروز بیماری‌های روانی ارتباط دارد؟ اخیرا طی تحقیقی محققان به سرنخ‌های جدیدی برای اختلال دوقطبی و به طور ویژه شیزوفرنی دست یافته‌اند. آنها در این تحقیق میزان هوش و عملکرد تحصیلی را در بیمارانی با اختلال دوقطبی و شیزوفرنی مورد سنجش قرار دادند.
آنها ۴۹۴ بیمار با اختلال دوقطبی نوع یک، ۹۵۲ بیمار با طیف شیزوفرنی و ۲۲۳۱ بیمار با هر دو مشکل را مورد بررسی قرار دادند. از طرفی تحقیقاتی بر روی ۱۱۰۴ فرد تحت کنترل و ۱۰۰ نفر از خواهرها یا برادرهایشان انجام دادند. نتایج نشان داد بیمارانی با اختلال دوقطبی نوع یک با درصد بالاتری توانستند مقاطع تحصیلی را در مقایسه با سایر گروه‌ها تکمیل کنند، برخلاف این مسئله که میزان  IQ آ‌نها نسبت به افراد تحت کنترل،‌ کمتر بود.
بیمارانی که شیزوفرنی داشتند هم IQ و سطح تحصیلی پائین‌تری نسبت به افراد تحت کنترل در آنها دیده شد. بیمارانی که از اختلال دوقطبی نوع یک و شیزوفرنی رنج می‌بردند، سطح IQ مشابهی داشتند اما بیمارانی که اختلال دوقطبی نوع یک داشتند، سطح تحصیلات آنها بالاتر بود.
اگرچه بیمارانی با اختلال دوقطبی نوع یک نسبت به افراد تحت کنترل IQ کمتری داشتند، اما احتمال تکمیل مقاطع تحصیلی بالاتر در آنها بیشتر دیده شد. این مسئله با بیماران شیزوفرنی که در مقایسه با افراد سالم گروه تحت کنترل، کمبودهای ذهنی و کاستی‌های تحصیلی داشتند، کاملا در مغایرت بود. از آنجایی که ثابت نشد افرادی که تا حدی دچار اختلال دوقطبی یک بودند عملکرد بارزتری در سطح تحصیلات دارند، اطلاعات ما ‌نشان می‌دهد که عملکرد تحصیلی بالاتر می‌تواند یکی از ویژگی‌های شاخص بیمارانی با اختلال دوقطبی باشد.
البته این نتایج الزاما به معنای آن نیست که افرادی که سطح تحصیلات بالاتری دارند، خطر بروز اختلال دوقطبی در آنها بیشتر است. علاوه بر این، تحقیقات بیشتری نیاز است تا روان‌شناسان بتوانند به این نتیجه برسند که اختلال دوقطبی با سطح تحصیلات مرتبط است.
منبع: thehealthsite 

انواع افسردگی؛ از اختلال دوقطبی تا اختلال عاطفی فصلی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی
مطالب پیشنهادی الو دکتر

نظر خود را وارد نمایید
لغو پاسخ