برای گرم کردن غذا در مایکروویو از این ظرف استفاده کنید!

در مایکروویو غذا گرم کردن به طور کلی توسط پزشکان تایید شده نیست.

برای گرم کردن غذا در مایکروویو از این ظرف استفاده کنید!

این که به گرم نکردن برخی غذاها و برخی جنس های ظروف تاکید شده را حتما باید بدانید تا از سرطان های مختلفی که گریبان گیر شما می شود در امان بمانید.

*از ظروف پلاستیکی در مایکروویو استفاده نکنید.

* شیشه های آب پلاستیکی را در فریزر قرار ندهید.

* از لفافه و پوشش پلاستیکی در مایکروویو استفاده نکنید.

این توصیه ها نتیجه تحقیقات محققان درباره «دیوکــسین» و چگونگی عملکرد آن در بدن است. دیوکــسین سمی بسیار قوی برای سلولهای بدن است. این ماده شیمیایی سبب بروز سرطان – بخصوص سرطان سینه - می شود...

نباید غذاهای خود را در ظروف پلاستیکی در مایکروویو گرم کنید، بخصوص در مورد غذاهای حاوی روغن و چربی.

از چه ظرفی برای گرم کردن غذا استفاده کنیم؟

ترکیب «چربی و حرارت بالا و پلاستیک» سبب آزادسازی دیوکــسین به داخل غذا و در نهایت به درون سلولهای بدن ما می شود.

به جای آن، برای گرم کردن غذا، استفاده از ظرف شیشه ای مثل پیرکــس و چینی مناسب است. در این صورت، شما همان نتیجه را از گرم کردن غذا فقط بدون دیوکــسین می گیرید.

آزادسازی سم دیوکسین

شیشه های پلاستیکی آب را در فریزر برای انجماد قرار ندهید؛ چون این کار سبب آزادسازی سم دیوکــسین از ظروف پلاستیکی می شود.

غذاهای فوری (Fast Food) و سوپها را باید از ظرف یک بار مصرف خالی و در ظرف دیگری گرم کرد.

کاغذ بد نیست، ولی هنوز معلوم نیست که مطمئنتر از ظروف شیشه ای و ... باشد.

عرضه کنندگان غذاهای فوری (Fast Food) بتازگی  از ظروف کاغذی غذا به جای ظروف یونولیت (Foam) استفاده می کنند، مسئله دیوکــسین یکی از علل این کار است.

لفافه های پلاستیکی در مایکروویو

لفافه های پلاستیکی فقط وقتی خطرناک است که برای پخت غذا در مایکروویو استفاده شود.

فراوری غذاها در حرارت خیلی بالا سبب حل شدن و آزاد شدن دیوکــسین از پلاستیک و تزریق آن به داخل غذا می شود. به عنوان جایگزین، پوشاندن غذا با لفافی کاغذی توصیه می شود.

منبع: آکا

این مواد غذایی را در مایکروویو قرار ندهید
490 | 1397/09/13 | مایکروویو

ساختمان پزشکان
}