حرکات یوگا برای کاهش درد گردن

toranj
یوگا ورزشی مناسب برای درمان انواع درد های شماست.

به گزارش الودکتر: درد گردن بسیار شایع است و ممکن است با عوامل متعددی ایجاد شود. این شامل فعالیت های روزانه است که شامل الگوهای تکراری حرکات رو به جلو، وضعیت بد و یا عادت داشتن سر خود را در یک موقعیت است. درد گردن می تواند منجر به سردرد و حتی آسیب شانه ها و پشت هایتان شود.

تمرین یوگا یک راه عالی برای خلاص شدن از درد گردن است. حداقل یک مطالعه نشان داد تسکین درد و بهبود کارکردی برای افرادی که یوگا را برای 9 هفته انجام دادند، بسیار تاثیر گذار بودند. از طریق تمرین، می توانید یاد بگیرید که هر تنشی که در بدن شما را از بین ببرید.

حرکات مناسب برای کاهش درد گردن

در اینجا برخی حرکات مفید یوگا به شما آموزش داده می شود.

به جلو خم شوید:

روی پاهایتان ایستاده باشید و به جلو خم شوید.

بدن خود را طوری کش دهید که بالا تنه تان به سمت جلو برود و در عین حال کمی زانوی خود را خم کنید.

چانه را به سینه خود بچسبانید و دست هایتان را در دو طرف خود قرار دهید و به پاهایتان بچسبانید.

برای اینکه به گردن خود کشش بدهید می توانید به آرامی و با ملایمت گردن خود را به چپ و راست حرکت دهید.

حداقل به مدت 1 دقیقه در این وضعیت بمانید.

دستانتان را از آن حالت در آورید و تا به آرامی به حالت قبل برگردید و ستون فقرات را راست کنید.

حرکت جنگجو در یوگا

این حرکت به شما اجازه می دهد برای تقویت شانه خود قفسه سینه تان را تا آنجا که می توانید باز کنید. همچنین باعث توانمند شدن در پاهایتان نیز می شود.

در وضعیت استاده قرار بگیرید و پاهایتان را به اندازه دوبرابر عرض شانه تان باز کنید.

دست هایتان را نیز به موازات پا باز کنید و سر را به سمت چپ بچرخانید.

زانوی پای سمت چپ خود را به اندازه زاویه 90 درجه قرار دهید. به مدت 30 ثانیه در این وضعیت بمانید. سپس همین حرکت را برای پای مخالف نیز انجام دهید.

حرکت مثلث گسترده

این حرکت باعث کاهش درد و تنش در گردن، شانه ها و پشت  شما می شود.

بایستید و سپس در جای خود  بپرید و پاها را تا اندازه ای که می توانید از هم دور نگه دارید. دست ها را نیز به موازات پا باز کنید و در همان حال نگه دارید.

انگشت پای راست را بکشی و سعی کنید به انگاشتان دست راستتان به روی پای راست خم شوید و آنها را لمس کنید. در این موقعیت پایتان باید کاملا کشیده باشد و نوک انگشتان پا به سمت بیرون باشد.

دست چپ را به سمت بالا کش بدهید و سرتان را رو به آسما بگیرید در حقیقت با چشمانتان دست پچ تان را دنبال کنید.

در حین خم شدن و لمس کردن انگشتان پای راست، پای چپتان کمی عقب تر قرار میگیرد. این حرکت نیاز به قدرت بسیار دارد برای همین در طول انجام  و تمرین آن کم کم این قدرت به شما اضافه می شود. شاید اوایل کمی به شما فشار آید.

حرکت گربه

این حرکت به انعطاف پذیری و کاهش تنش های گردنتان کمک می کند.

به صورت چهار دست و پا قرار بگیرید و دست ها کاملاز یر شانه و به عرض شانه باز شوند و پاهایتان نیز در همان را ستا به زاویه 90 درجه. انگشتان دست هم رو به جلو باشد. به پایین نگاه کنید.

موقع دم و باز دم سرتان را به سمت چپ و سپس به سمت راست بچرخانید. البته قبل از تغییر وضعیت از راست به چپ کمی در همان وضعیت بمانید.  سپس چانه خود را به قفسه سینه تان بزنید و دوباره به سمت چپ بچرخانید گردن را و عمل بازدم را انجام دهید و چند ثانیه در همان وضعیت نگه دارید.

این حرکت را برای یک دقیقه انجام دهید و سپس بنشینید و سپس آن را انجام دهید.

حرکت نخ و سوزن

این حرکت نیز به کاهش درد در گردن، پشت و شانه هایتان کمک ویژه ای می کند.

به حالت چهار دست و پا قرار بگیرید که دست ها زیر شانه و پاها نیز زیر باسن قرار بگیرند.

    دست راست خود را بالا بیاورید و آن را به سمت چپ در امتداد کف بکشید تا کف دستتان رو به بالا باشد.

   کف دست چپ خود را به کف برای حمایت به سمت جلو بیاورید و به سمت چپ نگاه کنید.

    در این موقعیت به مدت 30 ثانیه باقی بمانید.

    به آرامی از وضعیت خارج شوید چند نفس بکشید و اطراف نگاه کنید  و از طرف دیگر تکرار کنید.

حرکت صورت گاو

حرکت صورت گاو به شما کمک می کند تا سینه و شانه های خود را باز نگه دارید و آنها را تقویت کنید.

در حالت نشسته و راحت قرار بگیرید.

    بیا به موقعیت راحت نشسته.

    آرنج چپ خود را  خم کنید تا دستانتان به عقب برسد.

    دست راست خود را به آرامیبه سمت دست چپ خود بگشید.

    در این مدت 30 ثانیه باقی بمانید

    سپس آن را برای دست دیگر انجام دهید.

منبع: الودکتر

با چند حرکت پایه‌ای یوگا آشنا شوید

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی الو دکتر

نظر خود را بنویسید
لغو پاسخ