تکنیک حل تعارضات بین زوجین- قسمت اول


سلام

سکینه عربی هستم کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

از جمله سوالات متداول مخاطبین الودکتر در رابطه با  تکنیک های حل تعارض ها در زوجین هست.

هر زوجی با خودش یکسری شناخت ها و باورها را وارد زندگی زناشویی می کند و این باورها و شناخت ها بصورت ناخودآگاه وقتی در یک موقعیت قرار می گیرند این باورها باعث می شود که یکسری مشکلات در زندگیشان بوجود بیاید و رفتاری خاصی را زوجین از خودشان نشان بدهند.

برای درمان این مشکلات و روابط زناشویی ابتدا شناخت و به آگاهی رساندن زوجین نسبت به آن باورها و شناخت هایی هست که دارند.

یکسری تکنیک ها، تکنیک های شناختی هست که به این صورت هست که ما زوجین را ترغیب می کنیم به ثبت کردن افکار و  باورهایی که دارند در زمانهایی که دچار بحث، مشاجره و اختلاف نظر می شوند.

و بعد با یکسری تکنیک هایی از جمله تکنیک هایی چون تکنیک شواهد تائید کننده و رد کننده، تکنیک سود و زیان، تکنیک حل مسئله، تکنیک پیوستار و ... زوجین را به این مرحله می رسانیم که به باورها و فکرهای خودشان در مواقعی که عصبانی می شوند و مواقعی که دچار بحث و مجادله می شوند به فکرهای خود فکر کنند و این فکرها را بازسازی کنند و در بعضی مواقع بتوانند اگر این فکر واقعیت دارد و شواهد تائید کننده دال بر اینکه فکرشان درست است داشتند، بتوانند حل مسئله ای برای حل آن مشکلشان داشته باشند که این تکنیک ها مستلزم کمک مشاور و روانشناس هست.

و اما یکسری تکنیک ها هست که تکنیک های رفتاری است که زوجین می توانند با کمک گرفتن از این تکنیک ها تا حدودی مشاجرات خود را حل کنند. تکنیک مدیریت خشم، تکنیک تایل (تایل تکنیک) که توضیح داده خواهد شد همینطور تکنیک حل تعارض ها و سبک گفتگو و تکنیک هایی در رابطه با قواعدی که یک قرارداد رفتاری و یک تایم خاصی را برای همدیگر روابط را بهتر بکنند که در رابطه با این موضوع صحبت خواهد شد.

پربازدیدترین های هفته