دکتر خسرو صادق نیت - معرفی پزشکان الودکتر
برای نوبت‌دهی آنلاین روز و ساعت دلخواه خود را از جدول زیر مشخص کنید.
سوالات خود را از دکتر بپرسید
  • لغو پاسخ
دکتر خسرو صادق نیت
بستن دکتر خسرو صادق نیت دکتر خسرو صادق نیت

سوالات خود را از دکتر خسرو صادق نیت بپرسید

02188230231