دکتر شکوفه بزرگ نیا - معرفی پزشکان الودکتر
دکتر شکوفه بزرگ نیا متخصص رادیولوژی می باشد و فعالیت خود را در همین زمینه ادامه می دهد.

سوابق تحصیلی دکتر شکوفه بزرگ نیا

سوابق تحصیلی دکتر شکوفه بزرگ نیا ثبت نشده است. یعنی هنوز از سوی خود شخص در هیچ منبعی درج نشده است که دکتر شکوفه بزرگ نیا چه تحصیلاتی را ادامه داده است. با توجه به فعالیتی که اکنون انجام می دهد می توان گفت که وی مدرک پزشکی عمومی خود را دریافت کرده است و سپس برای تخصص خود و همچنین تخصص رادیولوژی خود به یکی از دانشگاه های پزشکی تهران آمده است زیرا در حال حاضر در تهران خدمت می کند و فعالیت خود را ادامه می دهد.

سوابق علمی دکتر شکوفه بزرگ نیا

به نظر می رسد که دکتر شکوفه بزرگ نیا مقاله های زیادی درباره رادیولوژی ارائه کرده است و دسترسی کاملی به مقاله ها دارد. همچنین او عضو برخی از انجمن های علمی و پزشکی در سطح تهران می باشد و حرف های مناسبی در باب رادیولوژی زده است. دکتر شکوفه بزرگ نیا در دانشگاه هایی که تحصیل کرده است فعالیت های زیادی را به عنوان استادیاری و TA انجام داده است که خود نیز جای افتخار دارد.

خدمات دکتر شکوفه بزرگ نیا

  • در مطب دکتر شکوفه بزرگ نیا انواع تصویر برداری های لازم برای شخص انجام می شود و آماده ترین کادر رادیولوژی برای شما وجود دارد.
  • دکتر شکوفه بزرگ نیا می تواند ماموگرافی دینامیک را بر روی بدن شما انجام بدهد که به همین وسیله می توان به بسیاری از بیماری های دسترسی پیدا کرد.
  • انواع ام آر آی در مطب دکتر شکوفه بزرگ نیا انجام می شود. ام آر آی های زیادی وجود دارد که برخی از آنها مربوط به جنین و بیهوشی هستند و برخی دیگر به پروستات و ... ربط دارند.
  • دکتر شکوفه بزرگ نیا می تواند ام آر روده کوچک را برای شما انجام بدهد. این روش برای بررسی روده کوچک و بیماری های درون آن می باشد که مطب های کمی به چنین فناوری دسترسی دارند.
  • در مطب دکتر شکوفه بزرگ نیا آماده ترین بورد برای تمام عکس برداری ها و خدمات مربوط به رادیولوژی فراهم شده است. کادر دکتر شکوفه بزرگ نیا کاملا آشنا به کارهای لازم هستند و به بهترین روش کار را برای شما انجام می دهند و همچنین شما کمترین درد را در مطب احساس خواهید کرد.
 
مشاهده بیشتر
  • تهران، ونک، خیابان صاتعی، پلاک 8
  • برای دریافت اطلاعات تماس کلیک کنید.