دکتر علی یزدانی - معرفی پزشکان الودکتر

دکتر علی یزدانی

دکتر علی یزدانی متخصص دندانپزشکی ترمیمی

سابقه تحصیلی دکتر علی یزدانی

دکتر علی یزدانی درسال ۱۳۵۳از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شدند.بعد از آن یک دوره سه ماهه در کالج سلطنتی جراحان انگلستان- لندن در رشته علوم پایه دندان پزشکی  درسال ۱۳۵۴ و یک دوره تخصصی در رشته دندان پزشکی ترمیمی در دانشگاه بوستون سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹را گذراندند. آقای دکتر علی یزدانی دکتری دندان پزشکی خود را از دانشگاه بوستون درسال۱۳۷۷گرفتند.بعد از آن ایشان دوره فوق تخصصی در رشته دندان پزشکی ترمیمی در دانشگاه بوستون را در سال1979و همچنین دوره تخصصی در دانشکده گلدمن دانشگاه بوستون بخش بیومتریال را نیز گذراندند.  

سابقه علمی دکتر علی یزدانی

آقای دکتر علی یزدانی دارای بور ملی آمریکا در رشته دندانپزشکی در سال1379می باشند. استادیار ودانشیار در دانشگاه شهید بهشتی مشاور امور دندان پزشکی در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مدیر گروه ترمیمی دردانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معاون امور آموزشی و پژوهشی در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو کمیته آموزشی و تحقیقات دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدیر گروه ترمیمی دردانشکده دندان پزشکی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی عضو کمیته برنامه های علمی ماهانه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو کمیته آموزشی و برنامه ریزی دوره تخصصی رشته ترمیمی در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو کمیته فرهنگ و دایره المعارف دندان پزشکی جامعه دندان پزشکی ایران استادیار بخش دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد تهران استادیار بخش دندان پزشکی ترمیمی و بیو متریال در دانشکده دندان پزشکی گلدمن دانشگاه بوستون استاد مهمان در بخش ترمیمی و بیومتریال دانشکده دندان  پزشکی دانشگاه شهید بهشتی عضو کمیته علمی کنگره های سالانه جامعه دندان پزشکی ایران  

خدمات:

خدمات ترمیمی دندان درمان ریشه انواع دندان ها کلیه خدمات زیبایی دندان ایمپلنت و لمینت دندان پرکردن دندان کامپوزیت  
مشاهده بیشتر
  • تهران، بلوار کشاورز، کوچه شهید کبگانیان، پلاک9
  • برای دریافت اطلاعات تماس کلیک کنید.