دکتر محمد علی مظاهری - معرفی پزشکان الودکتر

دکتر محمدعلی مظاهری

دکتر محمد علی مظاهری روانشناس و مشاور در تهران می باشند.ایشان متولد سال۱۳۴۵ در تهران می باشند.

سوابق تحصیلی دکتر محمدعلی مظاهری:

ایشان دیپلم خود را در رشته علوم انسانی قم  دریافت کرده اند. ایشان در سال ۱۳۶۶ به تحصیل در کارشناسی رشته روانشناسی بالینی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران مشغول شدند. ایشان در سال ۱۳۶۹ شروع به ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی کودکان استثنایی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کردند. ایشان در سال ۱۳۶۷ به انگلستان مهاجرت کرده و درمقطع دکتری در رشته روانشناسی بالینی در برکبک کالج ، دردانشگاه لندن انگلستان  به تحصیل پرداختند.

سوابق علمی دکتر مظاهری:

ایشان در طی سالیان ۱۳۷۷ تا به الآن عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی  می باشند. ایشان چند سالیست ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران را در دست دارند. همچنین از سال ۱۳۸۶ مدیر قطب علمی  خانواده می باشند. دکتر محمدعلی مظاهری مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی خانواده پژوهی می باشند. ایشان از اعضای  دا ئمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران هستند. در انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران عضو ثابت و رسمی هستند. ایشان استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده اند و بیش از ۳۰ کتاب را برای تدریس ارائه داده اند. ایشان ۲۷ مقاله انگلیسی و ۱۴۷ مقاله به زبان فارسی تهیه کرده و در مجلات روان شناسی خانواده به چاپ رسانده اند. ایشان تاکنون ۴ کتاب را تالیف و به چاپ رسانده اند. این روانشناس ، عضو كميته تدوين نظامنامه اخلاق حرفه اي روانشناسان و مشاوران، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران می باشد. ایشان موسس و رئيس پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي تهران بوده است.

خدمات دکتر مظاهری:

مشاوره مثبت اندیشی مشاوره سلامت روان آموزش چگونچی روبرویی با بحران هویتی تفکر خلاق پیشگیری از بروز اختلالات روانی هویت اجتماعی و فردی روان درمانی و خانواده درمانی  
  • تهران، پاسداران، دشتستان اول، پلاک 2
  • برای دریافت اطلاعات تماس کلیک کنید.