دکتر ناصر کمالیان - معرفی پزشکان الودکتر

دکتر ناصر کمالیان

دکتر ناصرکمالیان متخصص پاتولوژی و فوق تخصص نوروپاتولوژی دکتر ناصر کمالیان استاد پیشکسوت 85 ساله رشته پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسس تعداد زیادی از بخش‌های پاتولوژی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می باشند.

سوابق تحصیلی دکتر ناصرکمالیان

آقای دکتر ناصر کمالیان در سال1310با کسب رتبه 6وارد دانشگاه تهران و رشته پزشکی شدند که دوران پزشکی عمومی خود را در 5سال تمام کردند. ایشان بعد از آن دوره تخصص پاتوبیولوژی را از دانشگاه تهران و دوره‌های انترنی ودستیاری را در بیمارستان مموریال موریستون نیوجرسی گذراندند.ایشان بعد از گرفتن دوره‌های آناتومی و نوروپاتوبیولوژی از بیمارستان مموریال موریتسون در نیوجرسی با شرکت دربرد تخصصی به دلیل گذراندن همزمان دو  برد جزو 50نفر الایت انتخاب شدند.ایشان در سال 1352 به کشور بازگشت و در سمت دانشیاری در دانشکده پزشکی تهران به کار خودشان ادامه دادند و در سال 1380بعد از 40سال خدمت آموزش پژوهشی و علمی بازنشسته شدند ولی همچنان در حوزه تخصص خود فعال می باشند.

سوابق علمی دکتر ناصر کمالیان

پدرعلم آسیب شناسی ایران نامیده میشوند. بیش از 700 اتو پسی کامل و در حدود 300 اتو پسی دیگر مغز و نخاع انجام داده اند. استادیار دانشگاه تهران بوده اند. استاد دانشگاه تهران در حوزه تخصص خود بوده اند. مسئول و رئیس دپارتمان بیمارستان شریعتی بوده اند. موسس بخش پاتولوإی بیمارستان شریعتی بوده اند. موسس اغلب بخش های پاتولوژی دانشگاه های علوم چزشکی مشور بوده اند. 18سال دبیر رشته تخصصی آسیب شناسی بوده اند. جایزه بنیاد دکتر یلدا را دریافت کردند. منتخب چهارمین کنگره بین المللی تازه ترین دستاورد های پژوهش در پزشکی مولکولی و سلولی و بالینی شدند. رتبه پنجم کنکور انترنی حدود60مقاله علمی مهم در نشریات و ژورنال‌های ایرانی و بین‌المللی به چاپ رسانده اند.
  • تهران، ضلع جنوبی میدان ونک، جنب داروخانه قانون، خیابان بیستم، ساختمان شماره 14، واحد3
  • آدرس آزمایشگاه: تهران، میدان ونک، روبری فانفار، کوچه بیستم
  • برای دریافت اطلاعات تماس کلیک کنید.