دکتر هانیه حقیقی - معرفی پزشکان الودکتر
برای نوبت‌دهی آنلاین روز و ساعت دلخواه خود را از جدول زیر مشخص کنید.
سوالات خود را از دکتر بپرسید
  • لغو پاسخ
دکتر هانیه حقیقی
بستن دکتر هانیه حقیقی دکتر هانیه حقیقی

سوالات خود را از دکتر هانیه حقیقی بپرسید

02126355216