دکتر گیو شریفی - معرفی پزشکان الودکتر
  ایشان علاوه بر کار در مطب در بیمارستان های لقمان و عرفان وعرفان نیایش حضور دارند.

سابقه علمی دکتر گیو شریفی

 • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده جراحی مغز و اعصاب
 • نفر اول بورد تخصصی جراح مغز و اعصاب ایران می باشد
 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی
 • تأسیس و گسترش کلینیک جراحی صرع مقاوم به درمان برای اولین بار در دانشگاه شهید بهشتی و ایران
 • انجام گزینشی امیگدالوهیپوکامپکتومی برای اولین بار در بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه شهید بهشتی و ایران
 • اولین جراحی موفق آندوسکوپی سمپاتکتومی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران
 • اولین جراحی موفق با روش خلفی-ترنسکلوسال ترانس ولیوم اینترپوسستوم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران
 • اولین جراحی موفق آنوریسم پاراکلونوئید با روش ترانس کلونوئید-ترانس کاورنوس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران
 • عضو کنگره جراحان مغز و اعصاب آمریکا
 • عضو هیئت رئیسه کنگره جراحی مغز و اعصاب
 • عضو کنگره آسیای جراحان مغز و اعصاب
 • عضو کنگره جراحان ایران
 • عضو انجمن پزشکان جمهوری اسلامی ایران
 • عضو انجمن جراحی مغز و اعصاب ایران
 • عضو حرفه ای جامعه جراحی ستون فقرات (AO)
 • عضو جامعه کیفیت ایران (ISQ)
 • عضو بورد آموزش درد در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو بورد آموزش ICU در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو شاخه جراحی آندوسکوپی جمجمه، مرکز تحقیقات ENT، سر و گردن، دانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان رسول اکرم)
 • عضو و یکی از اولین موسسین جامعه نورو اسپاین ایران
 • اولین جراحی موفق آندوسکوپی کیست آراکنوئید در بطن سوم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران

سابقه تحصیلی دکتر گیو شریفی

دکترای پزشکی عمومی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تخصص در جراحی مغز و اعصاب، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی  
 • استان تهران  - شهر تهران - خیابان ولی عصر  - خیابان توانیر - میدان توانیر - ساختمان پزشمان طلا - طبقه سوم - واحد30 شماره تلفن در موارد اورژانسی و ارسال مدارک از طریق تلگرام : 09353516624
 • برای دریافت اطلاعات تماس کلیک کنید.