علت اینکه برخی افراد کم شنوا صدا را می شنوند ولی گفتار را تشخیص نمی دهند چیست؟ - ماهان سمعک

علت اینکه برخی افراد کم شنوا صدا را می شنوند ولی گفتار را تشخیص نمی دهند چیست؟

علت اینکه برخی افراد کم شنوا صدا را می شنوند ولی گفتار را تشخیص نمی دهند چیست؟

شکایت شایعی که بسیاری از بیماران افت شنوایی دارند این است که صدا را می شنوند ولی گفتار را تشخیص نمی دهند. این نوع کم شنوایی به دلیل افت فرکانس های زیر یا فرکانس های بالا است که رخ می دهد. به دلیل اینکه بسیاری از صداهای گفتاری در فرکانس های بالا و زیر قرار گرفته اند و افت شنوایی باعث می شود که سیلاب ها، حروف و صداهای گفتاری را دریافت نکنند پس باعث می شود که در تشخیص گفتار مشکل داشته باشند، یعنی صدا را می شنوند ولی توانایی تشخیص گفتار را ندارند.

ماهان سمعک نیاز به مشاوره بیشتر دارید؟ برای صحبت با ماهان سمعک کلیک کنید.
بپرس مشاوره رایگان

سمعک هایی که در ماهان سمعک ارائه می شود باعث می شود که فرد توانایی قدرت تشخیص گفتار خود را به وسیله تقویت فرکانس های زیر و بالا به دست آورد.

ماهان سمعک

ماهان سمعک اصفهان از ابتدای سال92 با مدیریت سرکار خانم زیدانی شروع به کار کرد. مرکز ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک ماهان سمعک ارائه دهنده خدمات ارزیابی شنوایی نوزادان، کودکان...

سوالات خود را از دکتر بپرسید
  • لغو پاسخ
ماهان سمعک
بستن ماهان سمعک ماهان سمعک

سوالات خود را از ماهان سمعک بپرسید

03132203987