مرکز خدمات روانشناسی نیک آرام - معرفی پزشکان الودکتر
برای نوبت‌دهی آنلاین روز و ساعت دلخواه خود را از جدول زیر مشخص کنید.
سوالات خود را از بپرسید
  • اسماعیل مقدم

    پسرم 30 ساله و فوق دیپلم معماری است چند سالی است گوشه گیر شده و از اتاق خود بیرون نمی اید البته در اوایل هر وقت درخواست کردم به مضاور مراحعه کنیم با پرخاش مادرش و اینکه خودت دیوانه هستی روبرو شدم ولی اکنون بنظر میرسد وارد مرحله جدیدی شدیم چون رفتار پسرم به نوعی با تنفر از اطرافیان توام شده راهنمایی بفرمایید

  • لغو پاسخ
مرکز خدمات روانشناسی نیک آرام