سلام فرزند اولم دچار تالاسمی ماژور است آیا راهی هست قبل از تولد فرزند بعدی بفهمم دچار تالاسمی شده یا خیر؟

khoshbin
سلام فرزند اولم دچار تالاسمی ماژور است آیا راهی هست قبل از تولد فرزند بعدی بفهمم دچار تالاسمی شده یا خیر؟

سلام فرزند اولم دچار تالاسمی ماژور است آیا راهی هست قبل از تولد فرزند بعدی بفهمم دچار تالاسمی شده یا خیر؟

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی الو دکتر