با سلام در چه مورادی قانونا می توان اجازه سقط جنین گرفت؟


مشاوران الو دکتر

طبق قانون این موارد شامل سقط قانونی یا درمان می شوند:نظر به اینکه عدم آشنایی همکاران با موارد قانونی امکان سقط جنین (سقط درمانی) سبب انجام اعمال خلاف (کورتاژ غیرقانونی) می‌شود، لذا به منظور رفع ابهام و بیان موارد اندیکاسیون‌های علمی و شرایط پذیرش درخواست و صدور مجوز سقط مطالب ذیل به استحضار می‌رسد:براساس بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشکی قانونی کشور:1-   در صورتی که ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات کل پزشکی قانونی استانها) مورد پذیرش قرار می‌گیرد، البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی نامه پزشک معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی).2-   معرفی نامه پزشک باید شامل عکس بیمار (ممهور به مهر پزشک معالج)، مشخصات شناسنامه‌ای جهت احراز هویت، تشخیص بیماری، روش تشخیص (علائم، نشانه‌ها و آزمایش‌های پاراکلینیک) بوده و به پیوست آن تصویر شناسنامه و مدارک احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایش‌های پاراکلینیک (دارای عکس بیمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه‌ای )ارایه گردد.3-   در مورد اندیکاسیون‌های جنینی انجام حداقل دو نوبت سونوگرافی و در مورد اندیکاسیون‌های مادری حداقل یک نوبت سونوگرافی برای تعیین سن بارداری و ارایه آن به پیوست معرفی نامه پزشک الزامی است.4-      ارایه حداقل دو مشاوره تخصصی در تائید تشخیص بیماری به پیوست معرفی نامه پزشک الزامی است.5-   در موارد خارج از فهرست اندیکاسیون‌های اعلام شده، ارایه حداقل سه مشاوره تخصصی مبنی بر ناهنجاری منجر به مرگ جنین یا خطر مرگ مادر الزامی است. اندیکاسیونهای سقط جنین در بیماریهای مادرقلب:1-      هر بیماری دریچه‌ای که به نارسائی قلبی منجر به FUNCTIONAL CLASS 3 و 4 رسیده باشد و غیرقابل برگشت به 2 باشد.2-      هرنوع مسائل حاد قلبی غیر از کرونر که به F.CLASS 3 و 4 رسیده باشد از قبیل میوکاردیت و پریکاردیت.3-      سابقه بیماری کاردیومیوپاتی دیلاته در حاملگی‌های قبلی .4-      سندرم مارفان در صورتی که قطر آئورت صعودی بیش از 5 سانتی‌متر باشد.5-      آیزن منگر. گوارش:1-      کبد چرب حاملگی.2-      واریس مری GRADE  سه.3-      سابقه خونریزی از واریس مری بدنبال PORTAL HYPERTENSION.4-      هپاتیت اتوایمیون غیرقابل کنترل. نفرولوژی:1-      نارسایی کلیه2-      فشار خون غیرقابل کنترل با داروهای مجاز در دوران حاملگی ریه:هر بیماری ریوی اعم از آمفیزم، فیبروز، کیفواسکولیوز و BRONCHIECTASIS بشرط ایجاد PUL. HYPERTENSION حتی از نوعMILD هماتولوژی:HYPER COAGULABILITY که تجویز هپارین منجر به تشدید بیماری دیگری گردد که جان مادر را تهدید می‌کند. عفونی:  ابتلا به ویروس HIV که وارد مرحله بیماری AIDS شده باشد. روماتولوژی:1-      لوپوس فعال غیرقابل کنترل بادرگیری یک ارگان ماژور.2-      واسکولیتها زمانی که ارگانهای ماژور درگیر باشند. جراحی اعصاب:تمامی توده‌های فضاگیر CNS باتوجه به نوع و محل آن که شروع درمان در جنین و عدم شروع درمان در مادر باعث خطر جانی گردد. پوست:دیمفیکوس ولگاریس، پسوریازیس شدید و ژنرالیزه و ملانوم نوع پیشرفته که باعث خطر جدی جانی برای مادر شود. نورولوژی:1-      اپی‌لپسی‌هایی که علیرغم درمان چند دارویی مقاوم به درمان باشد.2-      M.S هایی که بیمار DISABLE شده باشد.3-      میاستنی گراو در مراحل پیشرفته به شرط اینکه خطر جدی جانی برای مادر داشته باشد.4-      انواعی از بیماریهای موتورنرون مثل ALS که با حاملگی تشدید یابد و برای مادر خطر جدی جانی داشته باشد.اندیکاسیونهای سقط جنین در بیماریها و ناهنجاریهای جنینی که به مرگ جنین داخل رحم (مرده‌زایی) یا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد جنین منجر می‌شوند. جراحی و ارتوپدی:1-      استئوژنزیس ایمپرفکتای مادرزادی.2-      دیسپلازی استخوانی – غضروفی کشنده یا استیپل اپی فیزیال.3-      بیماری استئوپتروزیس انفانتیل (فرم بدخیم). نفرولوژی و ارولوژی:1-      آژنزی دوطرفه کلیه.2-      کلیه پلی سیستیک نوع مغلوب.3-      دیسپلازی مولتی سیستیک کلیه‌ها .4-      سندرم پوتر.5-      سندرم نفروتیک مادرزادی به شرط ایجاد هیدروپس.6-      اختلال کروموزومی که موجب ضایعات پیشرفته و به ویژه گرفتاری مغز و کلیه گردد (مانند سندرم واکترل).7-      هیدرونفروز شدید دوطرفه کلیه‌ها. هماتولوژی:  1-      آلفا تالاسمی (به شکل هیدروپس فتالیس).2-      اختلال ترومبوتیک مثل کمبود پروتئین C (هموزیگوت) و فاکتور 5 لیدن (هموزیگوت). نوزادان:  1-      تریزومی 13 .2-      تریزومی 18 .3-      تریزومی 3/8/16.4-      آنانسفالی .5-      هیدروپس فتالیس با هر مکانیسم .6-      سندرم فریاد گربه .7-      هولوپروز نسفالی .8-      سیرنگومیلیا .9-      کرانیوشیسیس.10-   مننگوانسفالوسل، مننگوهیدروانسفالوسل.11-   دیسپلازی تاناتوفوریک یا کوتولگی کشنده نوزادی.12-   سیکلوبیا همراه باهولوپروز نسفالی.13-   ایکتیوزیس گراویس مادرزادی.14-   شیزنسفالی.15-   اگزانسفالی.


1393/08/15 | برچسب ها : سقط جنین جنین‌ پوست کلیه قلب فشار خون مغز درمان جراحی گوارش حاملگی روماتولوژی مادر ارتوپدی نورولوژی عفونی نفرولوژی صرع ریه نارسایی کلیه آمفیزم اپی لپسی میوکاردیت ناهنجاری سندرم مارفان سیرنگومیلیا دوران حاملگی ویروس HIV ملانوم AIDS مرده زایی اختلال کروموزومی خطر مرگ ALS آلفا تالاسمی هیدروپس مرگ جنین بیماری دریچه ای نارسائی قلبی هرنوع مسائل حاد قلبی آیزن منگر کبد چرب حاملگی واریس مری GRADE سه PORTAL HYPERTENSION غیرقابل کنترل داروهای مجاز بیماری ریوی فیبروز کیفواسکولیوز هماتولوژی تجویز هپارین لوپوس فعال جراحی اعصاب عدم شروع درمان دیمفیکوس ولگاریس پسوریازیس شدید M S میاستنی گراو مراحل پیشرفته خطر جدی جانی خطر جدی مرگ جنین داخل رحم مرگ نوزاد تولد جنین استیپل اپی فیزیال ارولوژی آژنزی دوطرفه کلیه کلیه پلی سیستیک نوع مغلوب دیسپلازی مولتی سیستیک کلیه ها سندرم پوتر گرفتاری سندرم واکترل هیدرونفروز شدید دوطرفه کلیه ها هیدروپس فتالیس اختلال ترومبوتیک کمبود پروتئین C فاکتور 5 لیدن تریزومی 13 تریزومی 18 تریزومی آنانسفالی سندرم فریاد گربه هولوپروز نسفالی کرانیوشیسیس مننگوانسفالوسل مننگوهیدروانسفالوسل شیزنسفالی

پاسخ ما به پرسش شما بیشتر برای بالا بردن اطلاعات و معلومات عمومی شما در مورد مشکل پرسیده شده‌تان است و خواهشمندیم برای اطمینان بیشتر با پزشک متخصص خود نیز مشورت کنید. امیدواریم سال‌ها سلامت و خوشحال در کنار عزیزانتان زندگی کنید.


پربازدیدترین های هفته