سلام آزمایش آنزیم های کبدی را توضیح دهید؟


مشاوران الو دکتر

آنزیمهای آلانین ترانس آمیناز ( SGPT یا ALT ) و آسپارتات ترانس آمیناز ( SGOT یا AST ) از ترانس آمینازهای معروف در سلولهای کبد هستند. سطح سرمی این آنزیمها در اختلالات کبدی مانند کبدچرب غیر الکلی و هپاتیت افزایش می یابد.

پاسخ ما به پرسش شما بیشتر برای بالا بردن اطلاعات و معلومات عمومی شما در مورد مشکل پرسیده شده‌تان است و خواهشمندیم برای اطمینان بیشتر با پزشک متخصص خود نیز مشورت کنید. امیدواریم سال‌ها سلامت و خوشحال در کنار عزیزانتان زندگی کنید.