سلام آزمایش آنزیم های کبدی را توضیح دهید؟

khoshbin

سلام آزمایش آنزیم های کبدی را توضیح دهید؟

پاسخ:

آنزیمهای آلانین ترانس آمیناز ( SGPT یا ALT ) و آسپارتات ترانس آمیناز ( SGOT یا AST ) از ترانس آمینازهای معروف در سلولهای کبد هستند. سطح سرمی این آنزیمها در اختلالات کبدی مانند کبدچرب غیر الکلی و هپاتیت افزایش می یابد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی الو دکتر