با سلام و تشکر بگویید در چه کسانی جراحی زیبایی پلک مفید است؟

khoshbin

با سلام و تشکر بگویید در چه کسانی جراحی زیبایی پلک مفید است؟

پاسخ:

با افزایش سن ممکن است عضلات نگه دارنده پلک ها ضعیف شده و فرد دچار افتادگی شود، در این حالت به جز مشکلات ظاهری و نگرانی در مورد زیبایی ، دید فرد نیز ممکن است مختل شود و درمان آن می تواند کمک

کننده باشد.هم چنین در شرایط زیر این جراحی می تواند کاربرد داشته باشد:

افتادگی پلک بالا یا پایین

پوست اضافی در پلک پایین

وجود پف زیر چشم در حالات خاص

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی الو دکتر