آیا واقعا شجره ملکه انگلیس به پیامبر می رسد؟

شجره نامه ملکه اول انگلیس در روزنامه تایمز به چاپ رسیده و این روزنامه که مقاله خود را از روزنامه ای مراکشی نقل خود کرده است، ادعا می کند جد ملکه الیزابت به پیامبر اسلام می رسد.

آیا واقعا شجره ملکه انگلیس به پیامبر می رسد؟

 شجره نامه ملکه اول انگلیس که اخیرا در روزنامه تایمز به چاپ رسیده است، او را یکی از نوادگان حضرت محمد (ص) معرفی می کند!

این روزنامه در مقاله خود درباره شجره نامه ملکه اول انگلیس ملکه الیزابت، نوشته است:

"اجداد مستقیم ملکه الیزابت شامل پادشاهان، دوک های انگلیس، کنت ها و حتی الکتورها هستند، اما آیا یک پیامبر مقدس هم جزو آنان است؟
یک روزنامه مراکشی ادعا کرده است که اگر شجره نامه ملکه را تا 40 نسل قبل دنبال کنید، او یکی از نوادگان محمد پیامبر است.
این نظریه برای اولین بار در سال 1986 توسط  Burke’s Peerage که یک شجره نامه نویس اشرافی بود مطرح شد که ادعا کرد اجداد ملکه الیزابت دوم، به پادشاه مسلمان اسپانیا بر می گردد و از طریق آن به بنیانگذار دین اسلام که در قرن هفتم در عربستان سعودی کنونی درگذشت مرتبط می گردد."

با دقت در شجره نامه ملکه اول انگلیس که در این روزنامه چاپ شده است، نام امام حسن (ع) به چشم می خورد و طبق ادعای این روزنامه انگلیسی و مقاله ای که به نقل از روزنامه مراکشی نوشته است، جد ملکه اول انگلیس، ملکه الیزابت دوم از طریق امام حسن (ع) به پیامبر اسلام می رسد.


امتياز 5 از 5 بر اساس نظر2 نفر


نظرات

ناشناس

گیرم که از نوادگان حضرت محمد باشه خوب به حجاب قرانیش نگاه کنیم یا به کشتار مردم مسلمان در خاورمیانه

مجله خبری
ساختمان پزشکان