پاک کردن  

لکه های عرق را اینگونه باید از روی لباس پاک کرد

لکه های عرق را اینگونه باید از روی لباس پاک کرد

اگر لباس عرقی تان را شسته اید اما هنوز لکه دارد این مطلب را حتما بخوانید

موج پاک کردن خالکوبی و تاتو

موج پاک کردن خالکوبی و تاتو

موج بزرگی در آمریکا برای پاک کردن خالکوبی به راه افتاده است.

شستشوی صحیح پوست با این روش!

شستشوی صحیح پوست با این روش!

شستن صورت به نظر کار ساده ای می آید،اما صحیح انجام دادن آن نیاز به دقت و آگاهی دارد.و همین موضوع علت اصلی زیبایی پوست و چهره می باشد.

آیا پاک کردن زبان تأثیری بر بوی بد دهان دارد؟

آیا پاک کردن زبان تأثیری بر بوی بد دهان دارد؟

بوی بد دهان از موارد آزار دهنده است که هم فرد و هم اطرافیانش را آزار می دهد. یکی از علل بوی بد دهان باکتری های موجود بر روی زبان است.