انجام عمل ایمپلنت دندانی،تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟

پانته آ توتونپیان
انجام عمل ایمپلنت دندانی،تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟

توضیحات دکتر مهدی سزاوار در مورد جراحی ایمپلنت

تصویربردار: حامد کریم زاده 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی الو دکتر

نظر خود را بنویسید
لغو پاسخ