اپی لیدی  

آیا استفاده از اپی‌لیدی روش خوبی برای رفع موهای زائد است؟

آیا استفاده از اپی‌لیدی روش خوبی برای رفع موهای زائد است؟

با اپی لیدی، رشد موها بین 2 تا 4 هفته کندتر می‌شود.