اگر جزو این دسته از افراد هستید، قهوه کمتر بخورید!

alodoctoradmin2
عوامل مؤثر بر مصرف قهوه فراتر از ترجیحات ذائقه شخصی یا تمایل به کافئین است. نتایج تحقیقات نوظهور نشان می‌دهد که استعدادهای ژنتیکی نقش مهمی در شکل دادن به عادات قهوه ایفا می‌کنند به این معنی که تمایل افراد به انواع خاصی از قهوه می‌تواند تا حدی تحت تأثیر ویژگی‌های ژنتیکی ارثی آنان باشد. این […]

عوامل مؤثر بر مصرف قهوه فراتر از ترجیحات ذائقه شخصی یا تمایل به کافئین است. نتایج تحقیقات نوظهور نشان می‌دهد که استعدادهای ژنتیکی نقش مهمی در شکل دادن به عادات قهوه ایفا می‌کنند به این معنی که تمایل افراد به انواع خاصی از قهوه می‌تواند تا حدی تحت تأثیر ویژگی‌های ژنتیکی ارثی آنان باشد.

این یافته‌ها درک متعارف مصرف قهوه را به چالش می‌کشند و مبنای بیولوژیکی عمیق‌تری را برای این عادت گسترده نشان می‌دهند.

نتایج تحقیق نشان داد گونه‌های ژنی خاصی که از والدین خود به ارث می‌برید، بر میزان مصرف قهوه شما تأثیر می‌گذارد.

اگر سابقه اضطراب، افسردگی یا اختلال دوقطبی دارید، ممکن است عاقلانه باشد که بر میزان مصرف قهوه خود نظارت داشته باشید و مشاهده کنید که چگونه بر شما تأثیر می‌گذارد.

به احساسی که قهوه در شما ایجاد می‌کند توجه کنید. اگر عوارض جانبی منفی مانند عصبانیت، اضطراب یا اختلالات خواب را تجربه می کنید، ممکن است نشانه‌ای برای کاهش مصرف آن باشد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی

نظر خود را وارد نمایید
لغو پاسخ