شیر سرد برای کودک بهتر است یا گرم؟

غزاله ذوالفقاری
درباره معجزه نقاط رفلکسولوژی در کف دست و پای کودک چیزی می دانید؟

خانوادههای زیادی با شیر
خوردن کودک
شان مشکل داشته و
دائم از این موضوع شکایت دارند که کودک
شان با خوردن شیر دچار اسهال میشود. یکی از مهمترین دلایل ابتلا
به اسهال درکودکانی که نوشیدنی
های سرد به ویژه
شیر می
خورند کاهش انرژی معده و
اختلال در عملکرد این عضو است. وقتی شما شیر را از یخچال درمی
آورید و آن را به کودکتان میدهید و او بیوقفه آن را مینوشد حجم زیادی شیر سرد را وارد معده میکند و معده پیش از آنکه مشغول هضم و جذب آن شود بخش زیادی از
انرژی
اش را به دلیل سردی شیر از
دست می
دهد. پس انرژی کمتری برای هضم
و جذب آن ذخیره می
کند. یکی از
بهترین روش
ها برای بهبود
عملکرد اندام
های داخلی و تقویت
انرژی
های کودک استفاده از نقاط
رفلکسولوژی در کف دست و پای کودک است. هر یک از این نقاط در دست یا پای کودک به
یکی از ارگان
ها و اندامهای بدن او مرتبط است و ماساژ این نقاط میتواند تاثیر زیادی در تقویت میزان انرژی در آن
عضو و تقویت آن به کمک مریدین
های مربوط به هر
عضو باشد. به
عنوان مثال وقتی
نقطه معده را روی دست کودک زیر انگشت شست و نزدیک به مچ دست او با کمک ماساژ فشاری
تحریک می
کنیم به این ترتیب
به بهبود عملکرد این عضو کودک کمک کرده
ایم. این تکنیک را میتوان با مشاوره
متخصص طب سوزنی یا طب چینی برای دیگر اعضای بدن کودک مانند مثانه، شش
ها و رودهها نیز به کار برد. 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی
مطالب پیشنهادی الو دکتر

نظر خود را وارد نمایید
لغو پاسخ