نامزد ارسلان قاسمی کیست؟

ارسلان قاسمی هنرمند کشورمان از عشقش می گوید .با هم در این مطلب بخوانیم.

نامزد ارسلان قاسمی کیست؟

نامزد قاسمی:ارسلان

ارسلان قاسمی بازیگر نوجوان و خوش سیمای کشورمان که همیشه نام او را در کنار ترلان پروانه دیده بودیم اخیرا گفت:نام مرا کنار ترلان نیاورید من ناراحت می شوم.


نامزد ارسلان قاسمی کیست؟

در گفتگویی از ترلان پروانه که در مورد ارسلان قاسمی و رابطه اش با ارسلان قاسمی صحبت کرده بود گفت:ارسلان قاسمی فقط همکار من است.

پس از آن ارسلان قاسمی در واکنش تندی گفت نام مرا کنار ترلان پروانه نیاورید من خودم عاشق فرد دیگری هستم که اکنون نیز در زندگی من هست.اما از نامزد ارسلان قاسمی فقز در حد تصویر و نام او در دست هست که مشخص می کند او در عرصه بازیگری نقش ندارد.پس از این گفتگو ترلان نیز در استوری خود با کنایه به ارسلان گفت:حاشیه دوست عزیز به دنبال حاشیه میروی.

تصویر نامزد ارسلان قاسمی: