با تشخیص به موقع مشکلات ناشنوایی تا 95 درصد قابل درمان است

alodoctoradmin2
متخصص شنوایی سنجی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در شهر مشهد یک مرکز جامع و 2 بیمارستان دانشگاهی خدمات تخصصی سرپایی و بستری را به بیماران حوزه شنوایی سنجی ارائه می‌دهند و در این 3 مرکز روزانه 50 بیمار سرپایی و بستری ویزیت می‌شود. کتر صادق جعفر‌زاده اظهار کرد: در حوزه شنوایی […]

متخصص شنوایی سنجی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در شهر مشهد یک مرکز جامع و 2 بیمارستان دانشگاهی خدمات تخصصی سرپایی و بستری را به بیماران حوزه شنوایی سنجی ارائه می‌دهند و در این 3 مرکز روزانه 50 بیمار سرپایی و بستری ویزیت می‌شود. کتر صادق جعفر‌زاده اظهار کرد: در حوزه شنوایی سنجی خدمات تخصصی بیماران این حوزه در مرکز جامع توانبخشی به صورت سرپایی و بخش‌های تخصصی شنوایی بیمارستان‌‎های قائم(عج) و امام رضا(ع) در قالب بستری  ارائه می‌شود.

متخصص شنوایی سنجی با بیان اینکه خدمات تخصصی در حوزه‌های غربالگری، تشخیص و توانبخشی با تعرفه دولتی ارائه می‌ شود و نمونه آن در کشور تنها در تهران و مشهد است، خاطرنشان کرد: افراد دریافت کننده خدمات حوزه شنوایی سنجی در مرکز جامع توانبخشی و بخش‌های تخصصی شنوایی بیمارستان‌‎های قائم(عج) و امام رضا(ع) تنها مردم مشهد و استان نیستند و استان‌های همجوار را هم پویش می‌دهیم.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات تشخیصی به‌موقع و درمانی به‌‌هنگام نقش مؤثری در رفع مشکلات حوزه شنوایی دارد، گفت: مشکلات این حوزه هم می‌تواند مادرزادی و هم اکتسابی باشد، اما اگر مراجعه به‌موقع و بدون تأخیر باشد مشکل فرد بیمار تا 95 درصد قابل درمان است.

عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی مشهد با اشاره به اینکه ما خدمات حوزه شنوایی سنجی را به بیماران غیرایرانی هم داشتیم بیان کرد: ما در این حوزه بیمارانی از کشورهای عراق، روسیه، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و غیره داشته‌ایم و این گروه از بیماران در 3 مرکز فعال در این حوزه در مشهد با مؤفقیت درمان شدند و بالغ بر 90 درصد آنان از خدمات دریافتی در مشهد ابراز رضایت داشتند.

وی تأکید کرد: ما برای دوری از آسیب‌های حوزه شنوایی باید تا حد امکان خودمان را از محیط‌های صدای بلند به‌دور نگهداریم و به افرادی هم که در محیط کارشان صدای بلند دارند توصیه می‌کنیم که حتماٌ از تجهیزات مناسب آن مانند محافظ گوش (صداگیر) استفاده نمایند تا که دچار مشکل نشوند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: باید بیش از پیش مردم را از اهمیت موضوع بسیار مهم مراقبت از گوش آگاه نماییم و ما به عموم مردم به‌ویژه افراد با سابقه مشکلات شنوایی توصیه می‌کنیم که حداقل سالی یک بار جهت بررسی سلامت گوش و شنوایی خود اقدام نمایند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی

نظر خود را وارد نمایید
لغو پاسخ