این افراد بهتر است روزه نگیرند؟

روزه برای دیالیزی ها و دیابتی ها

کسانی هستند که تقریبا می‌توان گفت نباید روزه بگیرند ازجمله افرادی که نارسایی کلیه دارند و دیالیز می‌شوند. این افراد معمولا در طول روز باید چند نوبت دارو مصرف کنند. در مورد کسانی که کلیه پیوندی دارند هم هرچند که مطالعات زیادی وجود ندارد اما به هر حال آنهایی که کار کلیه‌شان کاملا طبیعی است و داروهای‌شان طوری است که می‌توانند در وعده سحر و افطار استفاده کنند با اجازه پزشک‌شان می‌توانند روزه بگیرند اما کسانی که کلیه پیوندی دارند و فعالیت کلیه‌شان طبیعی نیست نمی‌توانند روزه بگیرند. علاوه بر این کسانی که دیابت نوع یک دارند توصیه به روزه‌داری نمی‌شوند به خصوص اگر همراهش گرفتاری کلیه نیز داشته باشند که معمولا هم شایع است، یعنی کسانی که طولانی‌مدت بیماری قند دارند معمولا مشکل کلیوی هم پیدا می‌کنند.
ساختمان پزشکان
}