زیبایی یا سلامت کدام‌یک را ترجیح می‌دهید؟

اگر سال‌های زیادی است که مشغول رنگ‌کردن موهای خود با رنگ موهای دائمی هستید زیاد نگران نباشید بهتر است از هم‌اکنون خود را با مصرف میوه‌های خام و سبزی‌های تازه سم‌زدایی کنید

زیبایی یا سلامت کدام‌یک را ترجیح می‌دهید؟

اگر رنگکردن موهایتان امری حیاتی است حداقل بهتر است از رنگ موهای دائمی کمتر استفاده کنید زیرا حاوی اجزایی سمی هستند.

شما میتوانید از رنگهای طبیعی مثل حنا یا رنگ موهای گیاهی استفاده کنید. رنگموهای تیره نسبت به رنگموهای روشن سمیتر هستند زیرا معمولا در آنها قطران و مشتقات زیادی دیده میشود. اگر سالهای زیادی است که مشغول رنگکردن موهای خود با رنگ موهای دائمی هستید زیاد نگران نباشید بهتر است از هماکنون خود را با مصرف میوههای خام و سبزیهای تازه سمزدایی کنید البته یادتان باشد که بهترین راه برای پیشگیری از عوارض رنگمو، استفاده نکردن آنهاست؛ اما متخصصان پوست و مو بیشتر با چه مشکلاتی در این زمینه مواجه میشوند؟ کم پیش نمیآید  خانم یا آقایی باپوست قرمز و متورم و خارشدار مراجعه میکند  که گاهی هنوز خودش نیز علت آن را کشف نکرده است! این علائم تنها نشاندهنده آلرژی نسبت به رنگ مویی است که استفاده شده است. به هرحال این مشکلات حساسیتی را متخصصان پوست و مو به راحتی میتوانند طی 10-7 روز کنترل کرده و فرد را به حالت نرمال بازگردانند. بهترین حالت، استفاده از رنگ موهای گیاهی است.

بایدهاونبایدها را بدانید، سپس موهایتان را رنگآمیزی کنید

امروزه کمتر خانمی را میبینید که تجربه رنگکردن موهایش را نداشته باشد. به بیان دیگر میتوان گفت همه خانمها بهگونهای به رنگکردن موهایشان آلوده شدهاند. اما بازهم بسیاری از آنها هنگام خرید رنگ مو دچار سردرگمی میشوند و نمیدانند چه کار کنند؟ برخی هم که تجربه اندکی دارند معیارهای درست انتخاب رنگمو را نمیدانند. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که میتوانید موهایتان را درخانه رنگ کنید دراین کار تردید نکنید چراکه با خرید رنگ مویی با مارک بهتر، از کیفیت رنگ مویتان مطمئن میشوید و کمتر موهایتان را درمعرض این سمهای رنگی قرار میدهید. اگر برای رنگ کردن موهایتان درخانه تصمیم نهایی را گرفتهاید قبل از هر اقدامی حتما نگاهی به این مطالب بیندازید.

رنگ موی  درست را انتخاب کنید

اگر صرفا موهایتان را رنگ میکنید تا موهای سفید و خاکستریتان را بپوشانید و دوست دارید رنگ موهایتان کاملا طبیعی باشد،حتما سراغ رنگ مویی بروید که حداکثر 2شماره با رنگ موهایتان تفاوت داشته باشد. معیارهای انتخاب رنگمو را فراموش نکنید. رنگ پوست و رنگ چشمهایتان را فراموش نکنید. این دو مورد معیار مهمی برای انتخاب رنگ موهایتان است.

احتیاط کنید

باوجود تجربهای که در زمینه رنگ کردن موهایتان داشتهاید، بازهم نسبت به ترکیبات رنگ مو وسواس داشته باشید. حتما قبل از رنگ کردن موهایتان کمی از رنگمو را روی بخشی از پوستتان تست کنید. درصورتیکه پوستتان حساسیت و واکنش نشان داد از مصرف رنگمو بپرهیزید. بهتر است از رنگ موهای فاقد فرمول آمونیاکی استفاده کنید.

موهایتان را یکی دو روز قبل از رنگکردن بشویید

قطعا پوست سر شما به روغنهای طبیعی که روی سرتان است احتیاج دارد پس سعی کنید موهای تمیز و تازه شسته شده را رنگ نکنید چراکه چربی موجود در کف سر از پوس سرتان بهخوبی دربرابر موادشیمیایی موجود در رنگ محافظت میکند. تمیزبودن کفسر دربسیاری از مواقع باعث ایجاد حساسیت و آلرژی میشود. اگر در فصل تابستان موهایتان را رنگ میکنید حتما تا چندروز بعد ازرنگ کردن نیز از شنا بپرهیزید چراکه کلر موجود در آب استخر رنگ موهایتان را تغییر میدهد.

آبرسانی به موهای خیلی خشک

موی خشک و شکننده با رنگکردن بیشتر آسیب میبیند. به همینخاطر به توجه و رسیدگی بیشتری احتیاج دارد. بهتر است حدود 48 ساعت قبل از رنگکردن، برای نرمکردن و آبرسانی به موهایتان از نرمکننده استفاده کنید و دایما موها را به نرمکننده آغشته کنید تا زمینه را برای رنگکردن موها فراهم سازید.

ساختمان پزشکان
}