خیانت به همسر شامل چه مواردی است؟

مسئله خیانت زمانی در ازدواج مطرح می‌شود که فردی با وجود داشتن همسر با فرد دیگری هم رابطه جنسی داشته باشد.

الو دکتر می گوید: مسئله خیانت زمانی در ازدواج مطرح میشود که فردی با وجود داشتن همسر با فرد دیگری هم رابطه جنسی داشته باشد. این در حالی است که خیانت در ازدواج و زندگی زناشویی، صرفا به معنای داشتن رابطه جنسی و بسیار عمیق افراد متاهل با فردی جز همسرشان نیست بلکه حتی فکر کردن به شخص دیگری جز همسر، صحبت کردن هر روزه با او، پیامک زدن مداوم به او یا برقراری رابطه دوستانه مستمر از طریق چت کردن هم میتواند خیانت به همسر محسوب شود، حتی اگر فردی در ذهن خودش عاشق فرد دیگری جز همسرش باشد و آن شخص سوم هم از این عشق بیخبر باشد، باز هم نوعی خیانت در زندگی زناشویی اتفاق افتاده است. در دهه گذشته گرایش به خیانت به همسر در جامعه ما بسیار افزایش یافته است. از بین رفتن عشق و علاقه، زیبا به چشم نیامدن همسر، سهلانگاری همسران، هوسرانی، عقدههای جنسی، اخلاق و رفتار غیرقابل تحمل همسر، بیخطر شمردن خیانت، زیادهخواهی و تنوعطلبی را از دلایل اصلی خیانت و بیوفایی همسران به یکدیگر میدانند. هر چیزی در این دنیا چه مادی و چه معنوی به طور موقت نزد ما امانت است. وقتی چیزی یا کسی را به امانت میگیریم این وظیفه ماست که به خوبی از آن مراقبت کنیم. ماجرای روابط مرد و زن نیز به همین صورت است که دو طرف یکدیگر را برای مدتی به امانت در کنارشان دارند و در تمام این دوران باید از چیزهای مشترکی که بین هم دارند به شدت محافظت کنند. 2 نفری که با هم ازدواج میکنند تعهد میبندند که تمام امور جنسی و جسمیشان صددرصد متعلق به همدیگر باشد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی

نظر خود را وارد نمایید
لغو پاسخ
نظرات

1395-09-12 - 11:50 پاسخ

سلام به همه مخاطبین اینگونه مطالب در هرسطح ومیزان که درمیان مردم پخش شود باعث افزایش اطلاعات عمومی میشودوحتماتاثیرات مفیدومثبت وقابل توجه در میان مخاطبین داردهرگز نباید رفتارهای غلط عادی شود وحتی خوبست آموزشهای مرتبط بامضامین خیانت قبل از عقد دایم ازدواج به افراد درشرف ازدواج آموخته شود هیچ تغییر رفتاری بی دلیل نیست موفق باشید

ایرانی

ایرانی

1394-10-28 - 11:36 پاسخ

با این حال باید این مطالب به جامعه منتقل شود که بدانند که چه چیزهائی خیانت است چون بعضی فکر می کنند که مثلاً من دلم پاک است ولی آنچنان با نامحرم گرم می گیرد که انگار شوهرش است وتمام رازهایش هم به او می گویدلذا آموزش لازم است