دکتر محسن عباسی متخصص جراحی فک و صورت-پروفایل پزشک،پرسش و پاسخ پزشکی - الو دكتر

نام پزشک : دکتر محسن عباسی

دکتر محسن عباسی
تخصص :متخصص جراحی فک و صورت
ایمیل:دکتر محسن عباسی
وب سایت:وب سایت دکتر محسن عباسی
سوابق پزشک

دکتر محسن عباسی، متخصص جراحی دهان، فک و صورت و ایمپلنتولوژیست؛ فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارنده ی مدرک تراماتولوژی فک و صورت از داووس سوئیس و همچنین عضو مرکز تحقیقات جراحی جمجمه و فک صورت دانشگاه تهران و مدرس دوره های آموزشی آمادگی رزیدنتی جراحی فک و صورت و ایمپلنت می باشد. <br/>سوابق: <br/>دکترای دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی مشهد- سال 1376 تا 1381 <br/>دوره رزیدنتی جراحی دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی تهران- سال 1384 تا 1389 <br/>چیف رزیدنت بخش جراحی فک و صورت بیمارستان شریعتی تهران- سال 1388 تا 1389 <br/>عضو هیات علمی بخش جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی گیلان- سال 1390 تا 1391 <br/>عضو هیات علمی بخش جراحی فک و صورت دانشگاه بین الملل انزلی- سال 1390 تا 1391 <br/>عضو هیات علمی بخش جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی زنجان- سال 1392 تا 1395 <br/>مدیر گروه جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی زنجان- سال 1394 تا 1395

ساعات حضور پزشک