توصیه هایی برای تقویت واکسن اوریون

هرچند سطح برنامه های ایمن سازی در برابر اوریون در ایالات متحده بسیار بالاست٬ اما باید سعی شود که برنامه های مربوط به واکسن اورویون بیشتر و محکم تر پیگیری شود تا بتوان در آینده از شیوع این بیماری جلوگیری کرد. اوریون٬ یک بیماری ویروسی در اکثر نقاط جهان است و می‌تواند منجر به مشکلات جدی از جمله ناشنوایی٬ عقیمی٬ مننژیت و مغزافروختگی شود. در هر حال دو دُز متفاوت از واکسن اوریون برای بچه‌ها تجویز می‌شود. تا سال ۲۰۰۰ آمار سالانه ی گزارش شده از ایالات متحده درباره ی اوریون به کمتر از ۵۰۰ نفر رسیده بود. اما در سال ۲۰۰۶ به ناگهان این بیماری شیوع شدید پیدا کرد به طوری که تا پایان آن سال به ۶۰۰۰ مورد رسید. این رویداد باعث شد محققان به این بیاندیشند که چگونه از شیوع بیشتر این بیماری در آینده پیشگیری کرده و امکان ریشه کن کردن آن را عملی کنند.

توصیه هایی برای تقویت واکسن اوریون

هرچند سطح برنامه های ایمن سازی در برابر اوریون در ایالات متحده بسیار بالاست٬ اما باید سعی شود که برنامه های مربوط به واکسن اورویون بیشتر و محکم تر پیگیری شود تا بتوان در آینده از شیوع این بیماری جلوگیری کرد.
اوریون٬ یک بیماری ویروسی در اکثر نقاط جهان است و می‌تواند منجر به مشکلات جدی از جمله ناشنوایی٬ عقیمی٬ مننژیت و مغزافروختگی شود. در هر حال دو دُز متفاوت از واکسن اوریون برای بچه‌ها تجویز می‌شود. تا سال ۲۰۰۰ آمار سالانه ی گزارش شده از ایالات متحده درباره ی اوریون به کمتر از ۵۰۰ نفر رسیده بود. اما در سال ۲۰۰۶ به ناگهان این بیماری شیوع شدید پیدا کرد به طوری که تا پایان آن سال به ۶۰۰۰ مورد رسید. این رویداد باعث شد محققان به این بیاندیشند که چگونه از شیوع بیشتر این بیماری در آینده پیشگیری کرده و امکان ریشه کن کردن آن را عملی کنند.
به منظور ارزیابی میزان ایمنی مردم ایالات متحده نسبت به اوریون٬ پروفسور پریتا کاتی و سایر محققان نمونه ی خون شرکت کنندگان ۶ تا ۴۹ ساله را گرفته و از میزان پادتن های اوریون موجود در آن را مورد ارزیابی قرار دادند. این نمونه‌ها از بین ۱۵۰۰۰ نفر جمع آوری و ارزیابی شد. محققان دریافتند که ۹۰ درصد شرکت کنندگان نسبت به اوریون٬ پادتن داشتند و این مسئله مشخص می‌کرد که چه نسبتی از این جمعیت باید نسبت به توقف انتقال ویروس اوریون واکسینه شوند.
محققان این تحقیق ابراز داشتند که شیوع اوریون تا ۹۶ درصد بعد از اعمال نخستین اقدامات پیش از واکسیناسیون کاهش یافته است. با این حال٬ محققان معتقدند که به منظور حفظ این آمار مطلوب نسبت به عفونت ویروسی حاد٬ باید بتوان برای پیشگیری یا کنترل شیوع این بیماری در آینده٬ تغییرات بیشتری در واکسن آن ایجاد و آن را تقویت کرد.
(منبع: mayoclinic)

علت و علائم ابتلا به اوریون 


ساختمان پزشکان