انواع ربات زانو

رباط ها بافت های نوار مانند مستحکمی می باشند که از هر دو طرف به استخوان مفصل وصل می باشند. وظیفه رباط ها نگه داشتن مفاصل در کنار هم است رباط ها مانع دوری مفاصل از یکدیگرمی شوند

رباط ها بافت های نوار مانند مستحکمی می باشند که از هر دو طرف به استخوان مفصل  وصل می باشند. وظیفه رباط ها نگه داشتن مفاصل در کنار هم است رباط ها مانع دوری مفاصل از یکدیگرمی شوند همچنین مانع حرکت استخوان ها به جهات مختلف می شوند و وظیفه هدایت آن ها به جهتی خاص را برعهده دارند.

در دو سر هر زانو 2 رباط یا لیگامان وجود دارد :

رباط جانبی داخلی:این رباط نواری مسطح است که به داخل استخوان ران وصل می شود و به قسمت زیرین پلاتوی داخلی استخوان تیبیا می رسد. وظیفه رباط جانبی ممانعت از کج رفتن زانو و منحرف شدن ساق پا می باشد.

رباط جانبی خارجی: این رباط از قسمت فوقانی به بخش خارجی کندیل بیرونی استخوان ران وصل شده و از زیربه سطح استخوان فیبولا چسبانده می شود. این رباط  مانع  کج شدن و زاویه پیدا کردن ساق پا می شودو از منحرف شدن آن به داخل پیشگیری می کند..

درون زانو دو نوع رباط با نام های رباط های صلیبی یا متقاطع جلویی و پشتی وجود دارد.

رباط متقاطع یا صلیبی پیشین: این رباط  ACL نام دارد. این رباط مقابل  PCL و میان  کندیل های داخلی و خارجی ران و درون زانو نهفته است که از لغزیدن پلاتوی تیبیا در کندیل های ران پیشگیری می کند. رباط متقاطع پیشین به قسمت داخلی کندیل بیرونی ران متصل می شود و از زیر  به قسمت جلویی میانه پلاتوی تیبیا اتصال پیدا می کند.

رباط متقاطع یا صلیبی پسین: این رباط PCL نام دارد که درخلف ACL و میان دو کندیل ران واقع شده است این رباط از لغزیدن پلاتوی تیبیا به عقب پیشگیری می کند. رباط متقاطع یا صلیبی پسین از سطح بیرونی کندیل درونی ران آغاز و از زیر به ناحیه پشتی میانه پلاتوی تیبیا چسبانده می شود.

این رباط ها از لغزیدن و انحراف استخوان ها درشت نی و ران یا سرخوردن آن ها پیشگیری می کنند

این رباط ها نقش موثری در عملکرد مفصل زانو ایفا می کنند.

2 رباط مهم دیگر زانو :

رباط عرضیاین رباط قسمت جلویی منیسک های داخلی و خارجی را به هم وصل می کند..

رباط های کورونری: این رباط قسمت زیرین منیسک ها را به لبه پلاتوی تیبیا وصل می کند.

.

علائم پارگی و کشیدگی رباط زانو + نشانه ها

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
مطالب پیشنهادی
مطالب پیشنهادی الو دکتر

نظر خود را وارد نمایید
لغو پاسخ
نظرات
شهریار نوروزی

شهریار نوروزی

1398-09-30 - 18:06 پاسخ

عالی

شهریار نوروزی

شهریار نوروزی

1398-09-30 - 17:48 پاسخ

سلا اطلاعات مفیدی بود من خیلی خوشم امد ممنونم بابت این همه اطلاعات مفید