تاثیرات نامطلوب آفت کش ها در میوه، سبزیجات

امروزه امنیت غذایی از لحاظ حضور باقیمانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی بسیار مهم می باشد. آفت کشها ترکیباتی پایدار، سمی و دارای تجمع زیستی در میان بسیاری از مواد سمی آلاینده محیط هستند.

تاثیرات نامطلوب آفت کش ها در میوه، سبزیجات

امروزه امنیت غذایی از لحاظ حضور باقیمانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی بسیار مهم می باشد. آفت کشها ترکیباتی پایدار، سمی و دارای تجمع زیستی در میان بسیاری از مواد سمی آلاینده محیط هستند. غذاهای حاوی آنها دارای اثرات نامطلوبی بر سلامتی انسان دارد و حضور باقیمانده خطرناک آفت کشها در غذا موجب نگرانی زیادی در میان مصرف کنندگان شده است .استفاده هر چه بیشتر از آفت کشها، عدم توجه به دوره کارنس آنها و ورود محصولات کشاورزی سمپاشی شده در مدت زمان کمی پس از سمپاشی منجر به افزایش باقیمانده این مواد در محصولات غذایی به خصوص میوه و سبزیجات تازه می گردد.

یکی از موضوعات مطرح در حوزه امنیت غذایی، وجود باقیمانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی است. وجود باقیمانده آفت کش ها در میوه، سبزیجات و سایر مواد غذایی، تأثیرات نامطلوبی بر سلامت انسان دارند.

در فهرست 2018 Dirty Dozen که توسط سازمان زیست محیطی Environmental Working Group (آمریکا) تهیه می شود، نام 7 میوه و 5 سبزی دیده می شود و برای سومین سال متوالی، توت فرنگی در صدر فهرست آلوده ترین میوه ها و سبزیجات آلوده به آفت کش ها جای گرفت.

1.  توت فرنگی

در یک نمونه، باقیمانده 22 آفت کش و در یک سوم تمامی نمونه توت فرنگی های مورد بررسی، باقیمانده 10 یا بیشتر آفت کش گزارش شد. و برای سومین سال متوالی، توت فرنگی در صدر فهرست آلوده ترین میوه ها و سبزیجات قرار گرفت.

2.  اسفناج

رتبه دوم در این فهرست به اسفناج اختصاص داشت. در 97 درصد از نمونه های مورد بررسی، وجود باقیمانده آفت کش ها گزارش شد.

3.  شلیل

در 94 درصد از نمونه شلیل های مورد بررسی، باقیمانده حداقل 2 آفت کش گزارش شد و یک نمونه حاوی باقیمانده 15 آفت کش بود.

4.  سیب

در 90 درصد نمونه سیب های مورد بررسی، وجود باقیمانده آفت کش ها گزارش شد. همچنین در یک نمونه، باقی مانده یک آفت کش ممنوع شده در اروپا که می تواند منجر به بروز سرطان شود، مشاهده شد.

5.  انگور

در 96 درصد از نمونه انگورهای مورد بررسی، باقیمانده حداقل 5 آفت کش گزارش شد.

6.  هلو

در 99 درصد از نمونه های مورد بررسی، حداقل یک نمونه آفت کش قابل شناسایی گزارش شد.

7.  گیلاس

در نمونه های مورد بررسی، باقیمانده حداقل 5 آفت کش گزارش شد. همچنین یک نمونه حاوی آفت کش ممنوع شده در اروپا بود که می تواند منجر به بروز سرطان شود.

8.  گلابی

غلظت بالای برخی از آفت کش ها مانند حشره کش و قارچ کش در نمونه های مورد بررسی گزارش شد. در نیمی از تمام نمونه ها، باقیمانده حداقل 5 آفت کش مشاهده شد.

9.  گوجه فرنگی

در نمونه های مورد بررسی به طور متوسط باقیمانده حداقل 4 آفت کش مشاهده شد.

10.  کرفس

در 95 درصد از نمونه های مورد بررسی، باقیمانده حداقل 1 آفت کش مشاهده شد. همچنین یک نمونه حاوی باقیمانده 13 آفت کش بود.

11.  سیب زمینی

از لحاظ وزنی، سیب زمینی دارای بیشترین مقادیر آفت کش است، با این حال، نام سیب زمینی در بین 10 میوه و سبزی آلوده ابتدایی دیده نمی شود.

12.  فلفل دلمه ای

تقریبا در 90 درصد نمونه های مورد بررسی، باقیمانده آفت کش مشاهده شد، اما مقادیر آن بسیار کمتر از 11 مورد قبلی بود.

منبع: سیناپرس

عجیب ترین آفت کش خوردنی مورد استفاده!


ساختمان پزشکان